EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:431:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 431, 21 decembrie 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 431

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
21 decembrie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2020/2153 al Comisiei din 7 octombrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului în ceea ce privește categoriile de date operaționale cu caracter personal și categoriile de persoane vizate ale căror date operaționale cu caracter personal pot fi prelucrate în indexul dosarelor de către Parchetul European

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2020/2154 al Comisiei din 14 octombrie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, de certificare și de notificare privind circulația în interiorul Uniunii a produselor de origine animală provenite de la animale terestre ( 1 )

5

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2020/2155 al Comisiei din 14 octombrie 2020 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului prin instituirea unui sistem comun opțional al Uniunii Europene privind evaluarea gradului de pregătire pentru soluții inteligente a clădirilor ( 1 )

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2156 al Comisiei din 14 octombrie 2020 care detaliază modalitățile tehnice de implementare efectivă a unui sistem comun opțional al Uniunii pentru evaluarea indicatorului gradului de pregătire pentru soluții inteligente a clădirilor ( 1 )

25

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2157 al Comisiei din 14 decembrie 2020 de aprobare a modificărilor aduse de Uniune caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate [„Montello – Colli Asolani” (DOP)]

30

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (EU) 2020/2158 al Comisiei din 14 decembrie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate „Chabichou du Poitou” (DOP)

32

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2159 al Comisiei din 16 decembrie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun

34

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2160 al Comisiei din 18 decembrie 2020 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grupa de substanțe 4- (1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol etoxilat (care acoperă substanțe bine definite și substanțe cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexă sau materiale biologice, polimeri și omologi) ( 1 )

38

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2161 al Comisiei din 18 decembrie 2020 de deschidere a unei anchete privind o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/915 la importurile de anumite folii de aluminiu în rulouri originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite folii de aluminiu în rulouri expediate din Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Thailanda, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

42

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2162 al Comisiei din 18 decembrie 2020 de deschidere a unei anchete privind o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2384 și prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/271 la importurile de anumite folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite folii de aluminiu expediate din Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Thailanda, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

48

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2163 al Comisiei din 18 decembrie 2020 privind punerea în aplicare în Regatul Unit, în ceea ce privește Irlanda de Nord, a regulilor de origine prevăzute în regimurile comerciale preferențiale ale Uniunii

55

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2020/2164 a Comitetului politic și de securitate din 15 decembrie 2020 de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2020)

59

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2165 a Comisiei din 9 decembrie 2020 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele minime de calitate a datelor și specificațiile tehnice pentru introducerea fotografiilor și a datelor dactiloscopice în Sistemul de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere și al returnării [notificată cu numărul C(2020) 8599]

61

 

*

Decizia (UE) 2020/2166 a Comisiei din 17 decembrie 2020 privind stabilirea proporțiilor certificatelor care urmează să fie scoase la licitație de statele membre în perioada 2021-2030 în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii [notificată cu numărul C(2020) 8945]  ( 1 )

66

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2167 a Comisiei din 17 decembrie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1918 privind anumite măsuri de salvgardare cu privire la boala cașectizantă cronică a cervidelor pentru a prelungi perioada de aplicare a acesteia [notificată cu numărul C(2020) 8802]  ( 1 )

70

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2168 a Comisiei din 17 decembrie 2020 privind conformitatea propunerii comune de extindere a coridorului de transport feroviar de marfă Marea Nordului-Marea Baltică, înaintată de statele membre vizate, cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv [notificată cu numărul C(2020) 8919]

72

 

 

RECOMANDĂRI

 

*

Recomandarea (UE) 2020/2169 a Consiliului din 17 decembrie 2020 de modificare a Recomandării (UE) 2020/912 privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții

75

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top