EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:423:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 423, 15 decembrie 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 423

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
15 decembrie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2079 al Comisiei din 8 decembrie 2020 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei indicații geografice de băutură spirtoasă înregistrate (Münchener Kümmel)

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2080 al Comisiei din 9 decembrie 2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2081 al Comisiei din 14 decembrie 2020 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește substanțele prezente în cernelurile pentru tatuaje sau în machiajul permanent ( 1 )

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2082 al Comisiei din 14 decembrie 2020 de stabilire a mediei ponderate a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din întreaga Uniune și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2116 al Comisiei

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2083 al Comisiei din 14 decembrie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica referitoare la Japonia din lista țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care anumite produse avicole pot fi importate în Uniune sau pot tranzita Uniunea în contextul riscului de gripă aviară înalt patogenă ( 1 )

20

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2084 al Comisiei din 14 decembrie 2020 de modificare și rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2067 privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

23

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2085 al Comisiei din 14 decembrie 2020 de modificare și de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2066 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

37

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2086 al Comisiei din 14 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/532 în ceea ce privește o derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 pentru controalele prin monitorizare legate de cererile de ajutor din cadrul schemelor de ajutoare pe suprafață și de cererile de plată din cadrul măsurilor de sprijin pe suprafață

48

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2087 al Comisiei din 14 decembrie 2020 privind nereînnoirea aprobării substanței active mancozeb, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

50

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2020/2088 a Comisiei din 11 decembrie 2020 de modificare a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea substanțelor de parfumare alergene în jucării ( 1 )

53

 

*

Directiva (UE) 2020/2089 a Comisiei din 11 decembrie 2020 de modificare a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interzicerea substanțelor de parfumare alergene în jucării ( 1 )

58

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2020/2090 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2020 de modificare a Deciziei BCE/2013/10 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (BCE/2020/60)

62

 

 

ORIENTĂRI

 

*

Orientarea (UE) 2020/2091 a Băncii Centrale Europene din 4 decembrie 2020 de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (BCE/2020/61)

65

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top