EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:318:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 318, 10 decembrie 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 318

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
10 decembrie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2019/2101 al Consiliului din 9 decembrie 2019 privind punerea în aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2102 al Comisiei din 27 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2452 în ceea ce privește publicarea informațiilor utilizate la calcularea ajustării pentru a ține seama de capacitatea impozitelor amânate de a absorbi pierderile ( 1 )

6

 

*

Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2019/2103 al Comisiei din 27 noiembrie 2019 de modificare și rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2450 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește machetele pentru transmiterea informațiilor către autoritățile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

13

 

*

Regulamentul (UE) 2019/2104 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele internaționale de contabilitate 1 și 8 ( 1 )

74

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2105 al Comisiei din 9 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare sau sunt supuși unor restricții operaționale pe teritoriul Uniunii ( 1 )

79

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/2106 a Consiliului din 21 noiembrie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul comitetului mixt constituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în ceea ce privește modificarea anexelor I și II la acord

96

 

*

Decizia (UE) 2019/2107 a Consiliului din 28 noiembrie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale în legătură cu revizuirea capitolului 9 din anexa 9 (Facilități) la Convenția privind aviația civilă internațională în ceea ce privește standardele și practicile recomandate privind datele din registrul cu numele pasagerilor

117

 

*

Decizia (PESC) 2019/2108 a Consiliului din 9 decembrie 2019 în sprijinul întăririi siguranței și securității biologice în America Latină, în concordanță cu punerea în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora

123

 

*

Decizia (PESC) 2019/2109 a Consiliului din 9 decembrie 2019 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

134

 

*

Decizia (PESC) 2019/2110 a Consiliului din 9 decembrie 2019 privind misiunea de consiliere PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUAM RCA)

141

 

*

Decizia (PESC) 2019/2111 a Consiliului din 9 decembrie 2019 de sprijinire a activităților SEESAC de dezarmare și control al armelor în Europa de Sud-Est, prin care se reduce amenințarea reprezentată de armele de calibru mic și armamentul ușor ilicite și muniția aferentă

147

 

*

Decizia (PESC) 2019/2112 a Consiliului din 9 decembrie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2303 în sprijinul continuării punerii în aplicare a Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2118 (2013) și a Deciziei EC-M-33/DEC.1 a Consiliului executiv al OIAC privind distrugerea armelor chimice siriene în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

159

 

*

Decizia (PESC) 2019/2113 a Consiliului din 9 decembrie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/2356 de sprijinire a activităților SEESAC de dezarmare și control al armelor în Europa de Sud-Est în cadrul Strategiei UE de combatere a acumulării ilicite și a traficului ilicit de SALW, precum și de muniție aferentă

161

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2114 a Comisiei din 6 decembrie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2019) 8891]  ( 1 )

163

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/451 a Comisiei din 19 martie 2019 privind standardele armonizate pentru produsele pentru construcții, elaborate în sprijinul aplicării Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ( JO L 077, 20.3.2019 )

185

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top