Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:187:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 187, 12 iulie 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 187

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
12 iulie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2019/1187 a Consiliului din 6 iunie 2019 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și privind aplicarea cu titlu provizoriu a anumitor dispoziții ale Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator

1

 

 

Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/1188 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor clase de performanță în ceea ce privește rezistența la presiunea dinamică a vântului pentru jaluzele exterioare și copertine ( 1 )

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1189 al Comisiei din 8 iulie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1190 al Comisiei din 11 iulie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 185/2013 în ceea ce privește deducerile din cotele de pescuit alocate Spaniei pentru anul 2019

30

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/1191 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 04 03 01 03 - Libera circulație a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială și măsuri pentru migranți, inclusiv pentru migranții din țări terțe) ( 1 )

33

 

*

Decizia (UE) 2019/1192 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 02 03 01 – Funcționarea și dezvoltarea pieței interne a bunurilor și serviciilor și linia bugetară 02 03 04 – Instrumente pentru guvernanța pieței interne) ( 1 )

36

 

*

Decizia (UE) 2019/1193 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce privește cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (Linia bugetară 33 02 03 01 - Dreptul societăților comerciale) ( 1 )

39

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1194 a Comisiei din 5 iulie 2019 privind identificarea substanței 4-terț-butilfenol (PTBP) ca substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 4987]  ( 1 )

41

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1195 a Comisiei din 10 iulie 2019 de modificare a Deciziilor 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE, a Deciziilor de punere în aplicare 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 și (UE) 2017/2451 în ceea ce privește titularul autorizației și reprezentantul pentru introducerea pe piață a soiei, bumbacului, rapiței și porumbului modificate genetic [notificată cu numărul C(2019) 5093]  ( 1 )

43

 

*

Decizia (UE) 2019/1196 a Comisiei din 11 iulie 2019 privind participarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)

50

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top