EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:152:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 152, 11 iunie 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 152

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
11 iunie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/946 al Comisiei din 12 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește alocarea de fonduri din bugetul general al Uniunii pentru a acoperi costurile aferente dezvoltării Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile

41

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord ( 1 )

45

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2019/948 a Comitetului politic și de securitate din 29 mai 2019 privind numirea comandantului forței misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/1791 (EUTM Mali/1/2019)

72

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/949 a Comisiei din 5 iunie 2019 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2019) 3981]

74

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/950 a Comisiei din 7 iunie 2019 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2019) 4357]  ( 1 )

97

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom ( JO L 13, 17.1.2014 )

128

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top