EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:009:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 9, 11 ianuarie 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 9

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 62
11 ianuarie 2019


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Aviz privind data intrării în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei din 17 octombrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, restricțiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea

2

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/34 al Comisiei din 17 octombrie 2018 de stabilire a normelor de aplicare atât a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, modificările caietelor de sarcini ale produselor, înregistrarea denumirilor protejate, anularea protecției și utilizarea simbolurilor, cât și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește un sistem de controale adecvat

46

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/35 al Comisiei din 8 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală ( 1 )

77

 

*

Regulamentul (UE) 2019/36 al Comisiei din 10 ianuarie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește substanța N-(2-metilciclohexil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamidă ( 1 )

85

 

*

Regulamentul (UE) 2019/37 al Comisiei din 10 ianuarie 2019 de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare ( 1 )

88

 

*

Regulamentul (UE) 2019/38 al Comisiei din 10 ianuarie 2019 de modificare a anexelor II și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru iprodion din sau de pe anumite produse ( 1 )

94

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/39 al Comisiei din 10 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe ( 1 )

106

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/40 al Comisiei din 10 ianuarie 2019 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a treizecea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

113

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2019/41 a Consiliului din 3 decembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere creat prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, în legătură cu modificarea Protocolului 3 la respectivul acord, referitor la definiția noțiunii de „produse originare” și la metodele de cooperare administrativă

114

 

*

Decizia nr. 1/2018 a Comitetului de asociere UE-Iordania din 4 decembrie 2018 de modificare a dispozițiilor Protocolului 3 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, privind definiția noțiunii de „produse originare” și lista prelucrărilor sau transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca anumite categorii de produse, fabricate pe teritoriul Regatului Hașemit al Iordaniei și legate de crearea de locuri de muncă pentru refugiații sirieni și pentru populația iordaniană, să poată obține caracterul de produs originar [2019/42]

147

 

*

Decizia (UE) 2019/43 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene și de abrogare a Deciziei BCE/2013/28 (BCE/2018/27)

178

 

*

Decizia (UE) 2019/44 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, de modificare a Deciziei BCE/2014/61 și de abrogare a Deciziei BCE/2013/30 (BCE/2018/28)

180

 

*

Decizia (UE) 2019/45 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei BCE/2013/29 (BCE/2018/29)

183

 

*

Decizia (UE) 2019/46 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei BCE/2013/26 (BCE/2018/30)

190

 

*

Decizia (UE) 2019/47 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2018/31)

194

 

*

Decizia (UE) 2019/48 a Băncii Centrale Europene din 30 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei BCE/2013/31 (BCE/2018/32)

196

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top