EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:311:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 311, 7 decembrie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 311

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
7 decembrie 2018


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/1909 al Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește schimbul de informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului de stocuri la dispoziția clientului

1

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva (UE) 2018/1910 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre

3

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/1911 al Consiliului din 26 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1588 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale ( 1 )

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1912 al Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1913 al Comisiei din 6 decembrie 2018 de reînnoire a aprobării substanței active tribenuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1914 al Comisiei din 6 decembrie 2018 privind nereînnoirea aprobării substanței active quinoxifen, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

17

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1915 al Comisiei din 6 decembrie 2018 de aprobare a substanței active Metschnikowia fructicola tulpina NRRL Y-27328 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

20

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1916 al Comisiei din 6 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadei de aprobare a substanței active bispiribac ( 1 )

24

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1917 al Comisiei din 6 decembrie 2018 privind nereînnoirea aprobării substanței active flurtamon, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

27

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1918 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de autorizare a Regatului Unit de a aplica o măsură specială de derogare de la articolele 16 și 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

30

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1919 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

32

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1920 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2010/99/UE privind autorizarea Republicii Lituania de a prelungi aplicarea unei măsuri de derogare de la dispozițiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

34

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1921 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/191/UE de autorizare a Letoniei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

36

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top