EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:251:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 251, 5 octombrie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 251

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
5 octombrie 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/1480 al Comisiei din 4 octombrie 2018 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și de corectare a Regulamentului (UE) 2017/776 al Comisiei ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) 2018/1481 al Comisiei din 4 octombrie 2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește galatul de octil (E 311) și galatul de dodecil (E 312) ( 1 )

13

 

*

Regulamentul (UE) 2018/1482 al Comisiei din 4 octombrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cafeina și teobromina ( 1 )

19

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1483 al Comisiei din 4 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

22

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1484 al Comisiei din 4 octombrie 2018 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci și cincea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

24

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2018/1485 a Consiliului din 28 septembrie 2018 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene cu privire la modificările aduse anexelor la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR) și regulamentelor anexate la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare (ADN)

25

 

*

Decizia (UE) 2018/1486 a Consiliului din 28 septembrie 2018 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Subcomitetului vamal instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, cu privire la înlocuirea protocolului I la acordul respectiv, referitor la definiția noțiunii de „produse originare” și la metodele de cooperare administrativă, cu un nou protocol care face trimitere la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene

28

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1487 a Consiliului din 2 octombrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2009/1013/UE de autorizare a Republicii Austria în vederea aplicării în continuare a unei măsuri de derogare de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

33

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top