EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 194, 31 iulie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 194

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
31 iulie 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2018/1069 a Consiliului din 26 iulie 2018 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024)

1

 

 

Protocol privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024)

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/1070 al Consiliului din 26 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1970 privind stabilirea, pentru anul 2018, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile în Marea Baltică

21

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1071 al Consiliului din 30 iulie 2018 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/468

23

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1072 al Consiliului din 30 iulie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

27

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1073 al Consiliului din 30 iulie 2018 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

30

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1074 al Consiliului din 30 iulie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

32

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1075 al Comisiei din 27 iulie 2018 de reînnoire a aprobării substanței active Ampelomyces quisqualis tulpina AQ10, ca substanță activă cu risc redus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

36

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1076 al Comisiei din 30 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanței izofluran în ceea ce privește limita maximă de reziduuri ( 1 )

41

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1077 al Comisiei din 30 iulie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

44

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1078 al Comisiei din 30 iulie 2018 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 iunie 2018 și 29 septembrie 2018 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare ( 1 )

47

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1079 al Comisiei din 30 iulie 2018 privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis DSM 28343 ca aditiv pentru hrana purceilor înțărcați (titularul autorizației: Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1080 al Comisiei din 30 iulie 2018 privind autorizarea preparatului de Bacillus subtilis DSM 29784 ca aditiv în hrana speciilor minore de păsări de curte pentru îngrășare și pentru ouat (titularul autorizației: Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1081 al Comisiei din 30 iulie 2018 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ca aditiv în hrana porcilor pentru îngrășare (titularul autorizației: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, reprezentat de Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2018/1082 a Consiliului din 30 iulie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/610 privind o misiune de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană

140

 

*

Decizia (PESC) 2018/1083 a Consiliului din 30 iulie 2018 de modificare a Acțiunii comune 2008/851/PESC privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei

142

 

*

Decizia (PESC) 2018/1084 a Consiliului din 30 iulie 2018 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2018/475

144

 

*

Decizia (PESC) 2018/1085 a Consiliului din 30 iulie 2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

147

 

*

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/1086 a Consiliului din 30 iulie 2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

150

 

*

Decizia (PESC) 2018/1087 a Consiliului din 30 iulie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

152

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2018 a Comitetului APE instituit prin Acordul de parteneriat economic preliminar între Côte d'Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, din 22 martie 2018 privind adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului APE [2018/1088]

158

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top