EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:026:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 26, 31 ianuarie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 26

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
31 ianuarie 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2018/145 a Consiliului din 9 octombrie 2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului multilateral între Comunitatea Europeană și statele sale membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea administrației interimare a Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unui spațiu aerian comun european (SACE) ( *1 )

1

 

*

Decizia (UE) 2018/146 a Consiliului din 22 ianuarie 2018 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte

4

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2018/147 al Consiliului din 29 ianuarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 în ceea ce privește limita cantitativă pentru achiziționarea de lapte praf degresat

6

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2018/148 al Comisiei din 27 septembrie 2017 de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare

8

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2018/149 al Comisiei din 15 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1238 în ceea ce privește cerințele privind compoziția și caracteristicile calitative pentru laptele și produsele lactate eligibile pentru intervenție publică și ajutoarele pentru depozitarea privată

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/150 al Comisiei din 30 ianuarie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1240 în ceea ce privește metodele de analiză și evaluare calitativă a laptelui și produselor lactate eligibile pentru intervenția publică și pentru ajutoarele pentru depozitarea privată

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/151 al Comisiei din 30 ianuarie 2018 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește aducerea unor precizări suplimentare cu privire la elementele care trebuie să fie luate în considerare de către furnizorii de servicii digitale pentru gestionarea riscurilor la adresa securității rețelelor și a sistemelor informatice, precum și cu privire la parametrii necesari pentru a se determina dacă un incident are un impact substanțial

48

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2018/152 a Consiliului din 29 ianuarie 2018 de numire a unui supleant, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

52

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/1084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile ( JO L 156, 20.6.2017 )

53

 


 

(*1)   Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999), precum și cu Avizul Curții Internaționale de Justiție privind declarația de independență a Kosovo.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top