EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:017:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 17, 23 ianuarie 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 17

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 61
23 ianuarie 2018


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Informații privind data semnării și a aplicării cu titlu provizoriu a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor între UE și Balcanii de Vest

1

 

*

Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Statul Independent Samoa privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2018/92 al Comisiei din 18 octombrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 658/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la ajustarea în funcție de rata inflației a cuantumurilor taxelor datorate Agenției Europene pentru Medicamente pentru desfășurarea de activități de farmacovigilență cu privire la medicamentele de uz uman ( 1 )

2

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2018/93 al Comisiei din 16 noiembrie 2017 privind creșterea procentului de resurse bugetare alocate proiectelor sprijinite prin granturi pentru acțiuni în cadrul subprogramului pentru mediu, dedicate proiectelor care sprijină conservarea naturii și a biodiversității, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 ( 1 )

5

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2018/94 al Comisiei din 16 noiembrie 2017 de stabilire a unei reduceri forfetare a taxei la import pentru sorgul importat în Spania din țările terțe

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/95 al Comisiei din 9 ianuarie 2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Slavonski med” (DOP)]

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/96 al Comisiei din 9 ianuarie 2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Oignon doux des Cévennes” (DOP)]

10

 

*

Regulamentul (UE) 2018/97 al Comisiei din 22 ianuarie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea îndulcitorilor în produsele fine de panificație ( 1 )

11

 

*

Regulamentul (UE) 2018/98 al Comisiei din 22 ianuarie 2018 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește sorbatul de calciu (E 203) ( 1 )

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/99 al Comisiei din 22 ianuarie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2378 în ceea ce privește formularul și condițiile de comunicare pentru evaluarea anuală a eficacității schimbului automat de informații și a listei cu datele statistice care urmează să fie furnizate de statele membre în vederea evaluării Directivei 2011/16/UE a Consiliului

29

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva de punere în aplicare (UE) 2018/100 a Comisiei din 22 ianuarie 2018 de modificare a Directivelor 2003/90/CE și 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare în sensul articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului și, respectiv, al articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului, în ceea ce privește caracteristicile minime care trebuie vizate în cursul verificării și condițiile minime pentru verificarea anumitor soiuri de specii de plante agricole și de specii de legume ( 1 )

34

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2018/101 a Consiliului din 22 ianuarie 2018 privind promovarea controlului eficace al exporturilor de arme

40

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/102 a Comisiei din 19 ianuarie 2018 de modificare a anexei II la Decizia 93/52/CEE în ceea ce privește recunoașterea comunităților autonome Aragon și Catalonia din Spania ca regiuni oficial indemne de bruceloză (B. melitensis) [notificată cu numărul C(2018) 159]  ( 1 )

48

 

 

RECOMANDĂRI

 

*

Recomandarea (UE) 2018/103 a Comisiei din 20 decembrie 2017 privind statul de drept în Polonia, care vine în completarea Recomandărilor (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 și (UE) 2017/1520

50

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top