Help Print this page 

Document L:2017:295:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 295, 14 noiembrie 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 295

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
14 noiembrie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2017/2060 a Consiliului din 6 noiembrie 2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a celui de Al treilea protocol adițional la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2017/2061 al Consiliului din 13 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului

3

 

*

Regulamentul (UE) 2017/2062 al Consiliului din 13 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

4

 

*

Regulamentul (UE) 2017/2063 al Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

21

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2064 al Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1420

38

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2065 al Comisiei din 13 noiembrie 2017 de confirmare a condițiilor de aprobare a substanței active 8-hidroxichinolină, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/408 în ceea ce privește includerea substanței active 8-hidroxichinolină în lista substanțelor susceptibile de înlocuire ( 1 )

40

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2066 al Comisiei din 13 noiembrie 2017 privind aprobarea pudrei din semințe de muștar ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

43

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2067 al Comisiei din 13 noiembrie 2017 privind neaprobarea extractului de ardei roșu (capsantină, capsorubină E 160c) ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare ( 1 )

47

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2068 al Comisiei din 13 noiembrie 2017 privind neaprobarea sorbatului de potasiu ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare ( 1 )

49

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2069 al Comisiei din 13 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam și proquinazid ( 1 )

51

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2017/2070 a Consiliului din 6 noiembrie 2017 de numire a unui supleant, propus de Republica Finlanda, în cadrul Comitetului Regiunilor

54

 

*

Decizia (PESC) 2017/2071 a Consiliului din 13 noiembrie 2017 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia

55

 

*

Decizia (PESC) 2017/2072 a Consiliului din 13 noiembrie 2017 de actualizare și de modificare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1426

57

 

*

Decizia (PESC) 2017/2073 a Consiliului din 13 noiembrie 2017 de modificare a Poziției comune 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului

59

 

*

Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela

60

 

*

Decizia delegată (UE) 2017/2075 a Comisiei din 4 septembrie 2017 de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea spațiului feroviar unic european ( 1 )

69

 

*

Decizia (UE) 2017/2076 a Comisiei din 7 noiembrie 2017 de modificare a Deciziei 2009/607/CE în ceea ce privește perioada de valabilitate a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei UE ecologice pentru îmbrăcăminți rezistente [notificată cu numărul C(2017) 7247]  ( 1 )

74

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2077 a Comisiei din 10 noiembrie 2017 de modificare a Deciziei 2005/50/CE privind armonizarea spectrului în banda de frecvențe de 24 GHz în vederea utilizării pe durată limitată de către sistemele radar cu rază scurtă de acțiune pentru automobile în Comunitate [notificată cu numărul C(2017) 7374]  ( 1 )

75

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2078 a Comisiei din 10 noiembrie 2017 de autorizare a extinderii domeniului de utilizare a beta glucanilor din drojdie ca ingredient alimentar nou în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 7391]

77

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2079 a Comisiei din 10 noiembrie 2017 de autorizare a introducerii pe piață a extractului bogat în taxifolină ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 7418]

81

 

*

Decizia (UE) 2017/2080 a Băncii Centrale Europene din 22 septembrie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2010/9 privind accesul la și utilizarea anumitor date din TARGET2 (BCE/2017/29)

86

 

*

Decizia (UE) 2017/2081 a Băncii Centrale Europene din 10 octombrie 2017 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (BCE/2017/30)

89

 

 

ORIENTĂRI

 

*

Orientarea (UE) 2017/2082 a Băncii Centrale Europene din 22 septembrie 2017 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2017/28)

97

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top