EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:113:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 113, 29 aprilie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 113

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
29 aprilie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Notificare privind intrarea în vigoare, între Uniunea Europeană și Peru, a protocolului adițional la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/747 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește criteriile de calculare a contribuțiilor ex ante, precum și circumstanțele și condițiile în care plata contribuțiilor ex post extraordinare poate fi amânată parțial sau integral ( 1 )

2

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/748 al Comisiei din 14 decembrie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se ține seama de evoluția masei vehiculelor utilitare ușoare noi înmatriculate în 2013, 2014 și 2015 ( 1 )

9

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/749 al Comisiei din 24 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește eliminarea Kazahstanului de pe lista țărilor din anexa I la regulamentul respectiv

11

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/750 al Comisiei din 24 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

12

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/751 al Comisiei din 16 martie 2017 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 și (UE) 2016/1178 în ceea ce privește termenul limită pentru respectarea obligațiilor de compensare de către anumite contrapărți implicate în tranzacții cu instrumente financiare derivate extrabursiere ( 1 )

15

 

*

Regulamentul (UE) 2017/752 al Comisiei din 28 aprilie 2017 de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare ( 1 )

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/753 al Comisiei din 28 aprilie 2017 de reînnoire a aprobării substanței active cihalofop-butil în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

24

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/754 al Comisiei din 28 aprilie 2017 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare ale Uniunii pentru anumite produse agricole și produse agricole prelucrate originare din Ecuador

28

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/755 al Comisiei din 28 aprilie 2017 de reînnoire a aprobării substanței active mezosulfuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

35

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/756 al Comisiei din 28 aprilie 2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

40

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/757 al Comisiei din 28 aprilie 2017 privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada aprilie 2017 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

42

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2017/758 a Consiliului din 25 aprilie 2017 referitoare la poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, cu ocazia celei de a opta reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți în privința propunerii de modificare a anexelor A, B și C

45

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/759 a Comisiei din 28 aprilie 2017 privind protocoalele comune și formatele de date care trebuie să fie utilizate de transportatorii aerieni la transferul datelor PNR către unitățile de informații despre pasageri

48

 

*

Decizia (UE) 2017/760 a Băncii Centrale Europene din 24 aprilie 2017 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2017 (BCE/2017/11)

52

 

 

RECOMANDĂRI

 

*

Recomandarea (UE) 2017/761 a Comisiei din 26 aprilie 2017 privind Pilonul european al drepturilor sociale

56

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale ( JO L 183, 8.7.2016 )

62

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/1104 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate ( JO L 183, 8.7.2016 )

62

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top