EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:097:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 97, 8 aprilie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 97

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 60
8 aprilie 2017


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2017/668 a Consiliului din 27 iunie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului adițional la Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2016/669 al Comisiei din 16 decembrie 2016 de corectare a versiunilor în limbile bulgară, cehă, croată, estonă, franceză, greacă, lituaniană, malteză, română, slovacă și suedeză ale Regulamentului delegat (UE) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) ( 1 )

3

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2017/670 al Comisiei din 31 ianuarie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procesele de producție autorizate pentru obținerea produselor vitivinicole aromatizate

5

 

*

Regulamentul (UE) 2017/671 al Comisiei din 7 aprilie 2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru clotianidin și tiametoxam din sau de pe anumite produse ( 1 )

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/672 al Comisiei din 7 aprilie 2017 de autorizare a unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 ( 1 )

24

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/673 al Comisiei din 7 aprilie 2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

27

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2017/674 a Consiliului din 3 aprilie 2017 de stabilire a poziției care urmează a fi adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a opta reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Rotterdam, cu privire la modificările aduse anexei III la Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional

29

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/675 a Comisiei din 7 aprilie 2017 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului febrei aftoase din Algeria [notificată cu numărul C(2017) 2432]  ( 1 )

31

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 479/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 privind derogarea de la obligativitatea prezentării declarațiilor sumare de intrare și de ieșire pentru mărfurile din Uniune care sunt transportate prin coridorul Neum ( JO L 139, 25.5.2013 )

36

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top