EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:195:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 195, 20 iulie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 195

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
20 iulie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2016/1177 a Consiliului din 12 iulie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei din 10 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (UE) 2016/1179 al Comisiei din 19 iulie 2016 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor ( 1 )

11

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1180 al Comisiei din 19 iulie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

26

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1181 al Comisiei din 19 iulie 2016 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul cererilor de licențe de import și al cererilor de drepturi privind importul depuse în perioada 1-7 iulie 2016 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 în sectorul cărnii de pasăre

28

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2016/1182 a Consiliului din 18 iulie 2016 privind Statutul personalului Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene

31

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1183 a Comisiei din 14 iulie 2016 de aprobare a programului de vaccinare de urgență împotriva dermatozei nodulare contagioase a bovinelor în Bulgaria și de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/645 [notificată cu numărul C(2016) 4360]  ( 1 )

75

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1441/2007 al Comisiei din 5 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare ( JO L 322, 7.12.2007 )

82

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1019/2013 al Comisiei din 23 octombrie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 în ceea ce privește histamina în produsele pescărești ( JO L 282, 24.10.2013 )

83

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului ( JO L 102, 11.4.2006 ) (Ediția specială în limba română, cap. 05, vol. 8, p. 214)

83

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top