EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:072:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 72, 17 martie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 72

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 59
17 martie 2016


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/378 al Comisiei din 11 martie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la momentul, formatul și modelul pentru transmiterea notificărilor către autoritățile competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/379 al Comisiei din 11 martie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 în ceea ce privește datele care trebuie transmise în cadrul procedurii informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize

13

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/380 al Comisiei din 16 martie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

51

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2016/381 a Consiliului din 14 martie 2016 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de control al statului portului înființat în temeiul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului

53

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/382 a Comisiei din 15 martie 2016 privind o măsură luată de Germania în conformitate cu Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de interzicere a introducerii pe piață a unui tip de mașină de dezizolare cabluri [notificată cu numărul C(2016) 1520]  ( 1 )

57

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia nr. 1/2016 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 7 martie 2016 privind aprobarea unor derogări de la Regulamentul financiar al Centrului pentru dezvoltarea întreprinderilor (CDI) [2016/383]

59

 

*

Decizia nr. 2/2016 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 7 martie 2016 de numire a unui membru în cadrul Comitetului executiv al Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI) [2016/384]

61

 

*

Decizia nr. 1/2016 a Comitetului mixt UE-Norvegia din 8 februarie 2016 de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă [2016/385]

63

 

*

Decizia nr. 1/2016 a Comitetului mixt UE-Islanda din 17 februarie 2016 de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă [2016/386]

66

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom ( JO L 13, 17.1.2014 )

69

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top