Help Print this page 

Document L:2015:317:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 317, 3 decembrie 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 317

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
3 decembrie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia (UE) 2015/2226 a Consiliului din 26 octombrie 2015 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Tonga privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

1

 

 

Acord între Uniunea Europeană și Regatul Tonga privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

3

 

*

Decizia (Euratom) 2015/2227 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de aprobare a încheierii, de către Comisia Europeană, a modificărilor la protocoalele 1 și 2 la Acordul dintre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională a Energiei Atomice privind aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul privind interzicerea armelor nucleare în America Latină și Marea Caraibilor

9

 

*

Decizia (Euratom) 2015/2228 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de aprobare a încheierii, de către Comisia Europeană, a modificărilor la protocoalele 1 și 2 la Acordul dintre Republica Franceză, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională a Energiei Atomice privind aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul privind interzicerea armelor nucleare în America Latină și Marea Caraibilor

11

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2015/2229 al Comisiei din 29 septembrie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc ( 1 )

13

 

*

Regulamentul (UE) 2015/2230 al Comisiei din 30 noiembrie 2015 de interzicere a pescuitului de merlucius (Ling american) în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele VIII și IX de către navele care arborează pavilionul Spaniei

17

 

*

Regulamentul (UE) 2015/2231 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele internaționale de contabilitate 16 și 38 ( 1 )

19

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2232 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de autorizare a creșterii limitelor de îmbogățire a vinului produs din strugurii recoltați în 2015 în toate regiunile vitivinicole din Danemarca, Țările de Jos, Suedia și Regatul Unit

24

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2233 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active haloxifop-P ( 1 )

26

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2234 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

29

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2235 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licențelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menționat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

31

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2015/2236 a Consiliului din 27 noiembrie 2015 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Conferinței ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului în ceea ce privește o prelungire a moratoriului privind taxele vamale pentru tranzacțiile electronice și a moratoriului privind plângerile în situația în care nu există o încălcare și plângerile motivate de alte situații

33

 

*

Decizia (UE) 2015/2237 a Consiliului din 30 noiembrie 2015 de numire a unui supleant danez în cadrul Comitetului Regiunilor

35

 

*

Decizia (UE) 2015/2238 a Consiliului din 30 noiembrie 2015 de numire a unui supleant neerlandez în cadrul Comitetului Regiunilor

36

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2239 a Comisiei din 2 decembrie 2015 privind anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtipurile H5N1 și H5N2 în Franța [notificată cu numărul C(2015) 8755]  ( 1 )

37

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 97/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 1997 de modificare a Directivei 84/450/CEE privind publicitatea înșelătoare cu scopul de a include publicitatea comparativă ( JO L 290, 23.10.1997 ) (Ediția specială în limba română, cap. 15, vol. 04, p. 196)

42

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top