EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:300:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 300, 17 noiembrie 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 300

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
17 noiembrie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2043 al Consiliului din 16 noiembrie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2044 al Consiliului din 16 noiembrie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în vedere situația din Somalia

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2045 al Comisiei din 13 noiembrie 2015 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [Jāņu siers (STG)]

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2046 al Comisiei din 16 noiembrie 2015 privind neaprobarea Artemisia absinthium L. ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare ( 1 )

6

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2047 al Comisiei din 16 noiembrie 2015 de reînnoire a aprobării substanței active esfenvalerat, ca substanță susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

8

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2048 al Comisiei din 16 noiembrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

13

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2049 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia

15

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2050 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia

17

 

*

Decizia (PESC) 2015/2051 a Consiliului din 16 noiembrie 2015 de modificare a Deciziei 2013/730/PESC de sprijinire a activităților SEESAC de dezarmare și control al armelor în Europa de Sud-Est în cadrul Strategiei UE de combatere a acumulării ilicite și a traficului ilicit de SALW, precum și de muniție aferentă

19

 

*

Decizia (PESC) 2015/2052 a Consiliului din 16 noiembrie 2015 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Kosovo

22

 

*

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2015/2053 a Consiliului din 16 noiembrie 2015 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

27

 

*

Decizia de punere în aplicare (PESC) 2015/2054 a Consiliului din 16 noiembrie 2015 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

29

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2055 a Comisiei din 10 noiembrie 2015 de stabilire a condițiilor pentru punerea în aplicare a programului de vaccinare de urgență a bovinelor împotriva dermatozei nodulare contagioase în Grecia și de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1500 [notificată cu numărul C(2015) 7671]  ( 1 )

31

 

*

Decizia (UE) 2015/2056 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 de modificare a Deciziilor 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE și 2011/337/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse [notificată cu numărul C(2015) 7781]  ( 1 )

41

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2057 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 de prelungire a perioadei de aplicare a Deciziei de punere în aplicare 2013/413/UE de autorizare a statelor membre să prevadă derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește cartofii, alții decât cartofii destinați plantării, originari din regiunile Akkar și Bekaa din Liban [notificată cu numărul C(2015) 7793]

43

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2058 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 de modificare și de corectare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/144 de stabilire a procedurilor privind transmiterea cererilor de granturi și a cererilor de plată și informațiile referitoare la acestea, în ceea ce privește măsurile de urgență pentru combaterea bolilor animalelor la care se face referire în Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2015) 7807]

44

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top