EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:295:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 295, 12 noiembrie 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 295

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
12 noiembrie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2015/2010 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1708/2005 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2011 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la listele administrațiilor regionale și autorităților locale față de care sunt deținute expuneri ce trebuie tratate ca expuneri față de administrația centrală în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2012 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile de luare a deciziilor de stabilire, calculare și eliminare a majorărilor de capital în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2013 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la deviațiile standard aplicabile sistemelor de egalizare a riscurilor de sănătate în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

9

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2014 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile și machetele pentru transmiterea informațiilor către supraveghetorul grupului și pentru procedura de schimb de informații între autoritățile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2015 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare privind procedurile de evaluare a evaluărilor externe ale creditului în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2016 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la indicele acțiunilor pentru ajustarea simetrică a cerințele standard de capital propriu în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la factorii ajustați de calculare a cerinței de capital pentru riscul de modificare a ratei de schimb valutar în cazul monedelor raportate la euro în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

21

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2018 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de retragere a acceptării angajamentului pentru doi producători-exportatori în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

23

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2019 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

39

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2015/2020 a Consiliului din 26 octombrie 2015 de delegare către Secretarul General al Consiliului a competenței de a emite permise de liberă trecere pentru membrii, funcționarii și ceilalți agenți ai Consiliului European și ai Consiliului, precum și pentru solicitanții speciali prevăzuți în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1417/2013, și de abrogare a Deciziei 2005/682/CE, Euratom

42

 

*

Decizia (UE) 2015/2021 a Consiliului din 10 noiembrie 2015 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Conferinței Ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului cu privire la aderarea Republicii Liberia la Organizația Mondială a Comerțului

44

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2022 a Comisiei din 10 noiembrie 2015 de modificare a Deciziei 2008/866/CE privind măsurile de urgență de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluște bivalve destinate consumului uman, în ceea ce privește perioada sa de aplicare [notificată cu numărul C(2015) 7669]  ( 1 )

45

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia nr. 273/14/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 9 iulie 2014 privind finanțarea companiei Scandinavian Airlines prin intermediul noii facilități de credit de tip revolving (Norvegia) [2015/2023]

47

 

*

Decizia nr. 2/2015/CP a Comitetului permanent al statelor AELS din 24 septembrie 2015 de instituire a Comitetului interimar pentru mecanismul financiar al SEE 2014-2021 [2015/2024]

63

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top