EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:283:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 283, 29 octombrie 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 283

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
29 octombrie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1939 al Comisiei din 9 octombrie 2015 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Latvijas lielie pelēkie zirņi (DOP)]

1

 

*

Regulamentul (UE) 2015/1940 al Comisiei din 28 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de scleroți ai ergotului în anumite cereale neprelucrate și dispozițiile referitoare la monitorizare și rapoarte ( 1 )

3

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1941 al Comisiei din 28 octombrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

7

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2015/1942 a Consiliului din 26 octombrie 2015 de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului General al Organizației Mondiale a Comerțului referitoare la cererea Statelor Unite de a deroga de la normele OMC pentru a prelungi programul AGOA

9

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1943 a Comisiei din 27 octombrie 2015 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/909/UE prin extinderea perioadei de aplicare în Italia a măsurilor de protecție referitoare la gândacul mic de stup [notificată cu numărul C(2015) 7330]  ( 1 )

11

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1944 a Comisiei din 28 octombrie 2015 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/807/UE de instituire a unui program specific de control și inspecție pentru pescuitul pelagic în apele occidentale ale Atlanticului de Nord-Est

13

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia nr. 303/14/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 15 iulie 2014 prin care Norvegia este autorizată să aplice derogări de la anumite norme comune în materie de siguranță a aviației în temeiul articolului 14 alineatul (6) din actul menționat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat] [2015/1945]

18

 

*

Decizia nr. 545/14/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 8 decembrie 2014 de autorizare a Islandei să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în temeiul articolului 14 alineatul (6) din actul menționat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat] și de abrogare a Deciziei nr. 362/14/COL a Colegiului din 14 septembrie 2014 [2015/1946]

22

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top