Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:280:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 280, 24 octombrie 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 280

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
24 octombrie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Informare privind semnarea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2015/1910 al Comisiei din 21 octombrie 2015 de modificare a anexelor III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru guazatină din sau de pe anumite produse ( 1 )

2

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1911 al Comisiei din 23 octombrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

16

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1912 al Comisiei din 23 octombrie 2015 privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada octombrie 2015 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

18

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2015/1913 a Consiliului din 18 septembrie 2015 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196)

22

 

*

Decizia (UE) 2015/1914 a Consiliului din 18 septembrie 2015 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196)

24

 

*

Decizia (UE) 2015/1915 a Consiliului din 9 octombrie 2015 de numire a doi membri spanioli și a trei supleanți spanioli în cadrul Comitetului Regiunilor

26

 

*

Decizia (PESC) 2015/1916 a Comitetului politic și de securitate din 20 octombrie 2015 privind instituirea Comitetului contribuitorilor la misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/3/2015)

28

 

*

Decizia (PESC) 2015/1917 a Comitetului politic și de securitate din 20 octombrie 2015 privind acceptarea contribuției Elveției pentru misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/4/2015)

30

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1918 a Comisiei din 22 octombrie 2015 de instituire a sistemului de asistență și cooperare administrativă („sistemul ACA”) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor [notificată cu numărul C(2015) 7132]  ( 1 )

31

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2015/845 al Comisiei din 27 mai 2015 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru azoxistrobin, clorantraniliprol, ciantraniliprol, dicamba, difenoconazol, fenpiroximat, fludioxonil, glufosinat de amoniu, imazapic, imazapir, indoxacarb, izoxaflutol, mandipropamid, pentiopirad, propiconazol, pirimetanil, spirotetramat și trinexapac din sau de pe anumite produse ( JO L 138, 4.6.2015 )

38

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1514 al Consiliului din 14 septembrie 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentul (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei ( JO L 239, 15.9.2015 )

38

 

*

Rectificare la Decizia (PESC) 2015/1524 a Consiliului din 14 septembrie 2015 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei ( JO L 239, 15.9.2015 )

39

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top