Help Print this page 

Document L:2015:256:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 256, 1 octombrie 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 256

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
1 octombrie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1743 al Comisiei din 28 septembrie 2015 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ovos Moles de Aveiro (IGP)]

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1744 al Comisiei din 28 septembrie 2015 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Limone di Siracusa (IGP)]

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1745 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (STG)]

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1746 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 750/2014 prin extinderea perioadei de aplicare a măsurilor de protecție referitoare la diareea epidemică porcină ( 1 )

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1747 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de rectificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 26/2011 privind autorizarea vitaminei E ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

7

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1748 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de derogare, pentru anul de cerere 2015, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce privește plățile directe

9

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1749 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

11

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2015/1750 a Comitetului politic și de securitate din 29 septembrie 2015 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2015/607 (ATALANTA/5/2015)

13

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1751 a Comisiei din 29 septembrie 2015 privind clauzele și condițiile autorizației unui produs biocid care conține bromadiolonă, transmise de Regatul Unit în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2015) 6516]  ( 1 )

15

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1752 a Comisiei din 29 septembrie 2015 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/426/UE privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului pestei porcine africane din anumite țări terțe sau din părți ale teritoriului unor țări terțe în care este confirmată prezența bolii respective și de abrogare a Deciziei 2011/78/UE [notificată cu numărul C(2015) 6519]  ( 1 )

17

 

*

Decizia (UE) 2015/1753 a Comisiei din 30 septembrie 2015 privind confirmarea participării Italiei la o cooperare consolidată în domeniul creării unei protecții prin brevet unitar

19

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top