EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:249:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 249, 25 septembrie 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 249

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
25 septembrie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2015/1604 al Comisiei din 12 iunie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește anumite elemente legate de prospecte și comunicate cu caracter publicitar ( 1 )

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2015/1605 al Comisiei din 12 iunie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1569/2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenței standardelor de contabilitate aplicate de emitenți de valori mobiliare din țări terțe, în conformitate cu Directivele 2003/71/CE și 2004/109/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului ( 1 )

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1606 al Comisiei din 23 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre și ouălor, precum și pentru ovalbumină

5

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1607 al Comisiei din 24 septembrie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală ( 1 )

7

 

*

Regulamentul (UE) 2015/1608 al Comisiei din 24 septembrie 2015 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru acidul capric, uleiul de parafină (nr. CAS 64742-46-7), uleiul de parafină (nr. CAS 72623-86-0), uleiul de parafină (nr. CAS 8042-47-5), uleiul de parafină (nr. CAS 97862-82-3), polisulfura de calciu și ureea din sau de pe anumite produse ( 1 )

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1609 al Comisiei din 24 septembrie 2015 privind aprobarea substanței propiconazol ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 7 ( 1 )

17

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1610 al Comisiei din 24 septembrie 2015 de aprobare a substanței Pythium oligandrum tulpina M1 ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 10 ( 1 )

20

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1611 al Comisiei din 24 septembrie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

23

 

 

DECIZII

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1612 a Comisiei din 23 septembrie 2015 de modificare a Deciziei 2008/961/CE privind utilizarea de către emitenții de valori mobiliare din țările terțe a standardelor de contabilitate naționale ale anumitor țări terțe și a standardelor internaționale de raportare financiară pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate [notificat cu numărul C(2015) 6369]  ( 1 )

26

 

*

Decizia (UE) 2015/1613 a Băncii Centrale Europene din 10 septembrie 2015 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active (BCE/2015/31)

28

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top