EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:003:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 3, 7 ianuarie 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 3

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
7 ianuarie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2015/6 al Comisiei din 31 octombrie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se ține seama de evoluția masei autoturismelor noi înmatriculate în 2011, 2012 și 2013 ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (UE) 2015/7 al Comisiei din 6 ianuarie 2015 de autorizare a unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (UE) 2015/8 al Comisiei din 6 ianuarie 2015 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor ( 1 )

6

 

*

Regulamentul (UE) 2015/9 al Comisiei din 6 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată ( 1 )

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/10 al Comisiei din 6 ianuarie 2015 privind criteriile aplicabile solicitanților de capacități de infrastructură feroviară și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 870/2014 ( 1 )

34

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/11 al Comisiei din 6 ianuarie 2015 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Kranjska klobasa (IGP)]

37

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/12 al Comisiei din 6 ianuarie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

40

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva delegată (UE) 2015/13 a Comisiei din 31 octombrie 2014 de modificare a anexei III la Directiva 2014/32/UE UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește domeniul de valori pentru debit al apometrelor ( 1 )

42

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2015/14 a Comisiei din 5 ianuarie 2015 de modificare a Deciziei 2012/88/UE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă și semnalizare ale sistemului feroviar transeuropean [notificată cu numărul C(2014) 9909]  ( 1 )

44

 

*

Decizia (UE) 2015/15 a Comisiei din 5 ianuarie 2015 privind o măsură luată de Finlanda în conformitate cu articolul 7 din Directiva 89/686/CEE a Consiliului de interzicere a introducerii pe piață a șepcilor de protecție „Ribcap” [notificată cu numărul C(2014) 10114]

59

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/16 a Comisiei din 6 ianuarie 2015 privind publicarea, împreună cu o restricție, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinței standardului EN 1870-17:2012 privind mașinile manuale de tăiat transversal pe orizontală cu o unitate de tăiere în temeiul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

61

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top