Help Print this page 

Document L:2014:363:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 363, 18 decembrie 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 363

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
18 decembrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1340/2014 al Consiliului din 15 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1341/2014 al Consiliului din 15 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale

10

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1342/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți în ceea ce privește anexele IV și V ( 1 )

67

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1343/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 951/2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului

75

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1344/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de adăugare la cotele de pescuit pentru hamsie în Golful Biscaya pentru 2014-2015 a cantităților reținute de Franța și Spania în sezonul de pescuit 2013-2014 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului

78

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1345/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind stabilirea cantităților excedentare de zahăr, de izoglucoză și de fructoză în Croația

80

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1346/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid sulfanilic originar din Republica Populară Chineză și de abrogare a taxei antidumping definitive la importurile de acid sulfanilic originar din India ca urmare a reexaminării în perspectiva expirării măsurilor antidumping în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

82

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1347/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de abrogare a taxei compensatorii definitive la importurile de acid sulfanilic originar din India ca urmare a reexaminării în temeiul expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului

101

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie ( 1 )

121

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1349/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

143

 

 

DECIZII

 

 

2014/919/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/463/UE privind aprobarea programului de ajustare macroeconomică pentru Cipru

145

 

*

Decizia 2014/920/PESC a Consiliului din 15 decembrie 2014 de numire a președintelui Comitetului militar al Uniunii Europene

149

 

 

2014/921/UE

 

*

Decizie de punere în aplicare a Consiliului din 16 decembrie 2014 de autorizare a Croației să aplice o scutire de la plata taxelor pentru motorina utilizată pentru operarea utilajelor în deminarea umanitară, în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

150

 

*

Decizia 2014/922/PESC a Consiliului din 17 decembrie 2014 de modificare și de prelungire a Deciziei 2010/279/PESC privind Misiunea de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

152

 

 

2014/923/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 12 decembrie 2014 privind înființarea Institutului comun pentru interferometrie cu bază foarte lungă ca și consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 decembrie 2014 de stabilire a unor derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește lemnul și scoarța de frasin (Fraxinus L.) originare din Canada și din Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2014) 9469]

170

 

 

2014/925/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 decembrie 2014 de aprobare a anumitor programe modificate de eradicare, de combatere și de monitorizare a bolilor animalelor și a zoonozelor pentru anul 2014 și de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/722/UE în ceea ce privește contribuția financiară a Uniunii la anumite programe aprobate prin decizia respectivă [notificată cu numărul C(2014) 9650]

173

 

 

2014/926/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17 decembrie 2014 de stabilire a faptului că suspendarea temporară a taxei vamale preferențiale instituite în temeiul mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Peru pentru anul 2014

181

 

 

2014/927/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2013/770/UE pentru a transforma „Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente” în „Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente”

183

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) nr. 1078/2014 al Comisiei din 7 august 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc ( JO L 297, 15.10.2014 )

185

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top