Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:360:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 360, 17 decembrie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 360

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
17 decembrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1334/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de aprobare a substanței active gama-cihalotrin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei și de acordare a permisiunii statelor membre să extindă autorizațiile provizorii pentru substanța activă respectivă ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1335/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte și produse lactate și deschiderea unor contingente tarifare

6

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 1336/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de stabilire a unor măsuri excepționale cu caracter temporar pentru sectorul laptelui și al produselor lactate, sub forma devansării perioadei de intervenție publică pentru unt și pentru lapte praf degresat din 2015

13

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1337/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 947/2014 și (UE) nr. 948/2014 în ceea ce privește ultima zi de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a untului și a laptelui praf degresat

15

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1338/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 439/2011 în ceea ce privește prelungirea unei derogări de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește definiția conceptului de „produse originare” folosit în cadrul sistemului de preferințe tarifare generalizate, pentru a ține seama de situația specială din Capul Verde în ceea ce privește exporturile anumitor produse pescărești către Uniunea Europeană

17

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1332/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

20

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva delegată 2014/109/UE a Comisiei din 10 octombrie 2014 de modificare a anexei II la Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea galeriei de avertismente ilustrate care trebuie utilizate pe produsele din tutun ( 1 )

22

 

 

DECIZII

 

 

2014/911/UE

 

*

Decizia Consiliului din 4 decembrie 2014 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia

28

 

*

Decizia 2104/912/PESC a Consiliului din 15 decembrie 2014 de sprijinire a activităților de securitate fizică și gestionare a stocurilor (PSSM) pentru reducerea riscului de comerț ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor (SALW) și muniția aferentă în regiunea Sahel

30

 

*

Decizie 2014/913/PESC a Consiliului din 15 decembrie 2014 în sprijinul Codului de conduită de la Haga și al neproliferării rachetelor balistice în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE de combatere a proliferării armelor de distrugere în masă

44

 

 

2014/914/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 15 decembrie 2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/170/UE de stabilire a unei liste a țărilor terțe necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit INN în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat cu privire la Belize

53

 

*

Decizia 2014/915/PESC a Consiliului din 16 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

56

 

 

2014/916/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 15 decembrie 2014 de rectificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/154/UE de autorizare a introducerii pe piață a acidului (6S)-5-metiltetrahidrofolic, sarea de glucozamină, ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2014) 9452]

58

 

 

2014/917/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 15 decembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește notificarea prezenței organismelor dăunătoare și măsurile luate sau care urmează să fie luate de statele membre [notificată cu numărul C(2014) 9460]

59

 

 

2014/918/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 decembrie 2014 de încheiere a procedurii antisubvenție privind importurile de fibre discontinue din poliester originare din Republica Populară Chineză, India și Vietnam

65

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top