EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:334:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 334, 21 noiembrie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 334

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
21 noiembrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Decizia 2014/821/PESC a Consiliului din 4 noiembrie 2014 privind semnarea și încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Ucraina privind statutul misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

1

 

 

Acord între Uniunea Europeană și Ucraina privind statutul misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1241/2014 al Comisiei din 7 noiembrie 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Westfälischer Pumpernickel (IGP)]

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni

11

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date

39

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1244/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”) ( 1 )

52

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1245/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

84

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2014/102/UE a Consiliului din 7 noiembrie 2014 de adaptare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, ca urmare a aderării Republicii Croația ( 1 )

86

 

 

DECIZII

 

 

2014/822/UE

 

*

Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2012

88

 

 

Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2014 conținând observațiile care fac parte integrantă din Decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2012

90

 

 

2014/823/UE

 

*

Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2014 privind închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2012

93

 

 

2014/824/UE

 

*

Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2014 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

94

 

 

Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2014 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

95

 

 

2014/825/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a structurii organizaționale și a modului de funcționare ale rețelei europene pentru dezvoltare rurală și ale rețelei Parteneriatului european pentru inovare și de abrogare a Deciziei 2008/168/CE

98

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top