EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:331:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 331, 18 noiembrie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 331

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
18 noiembrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1225/2014 al Consiliului din 17 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1226/2014 al Comisiei din 17 noiembrie 2014 privind autorizarea unei mențiuni de sănătate înscrisă pe produsele alimentare și care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire ( 1 )

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1227/2014 al Comisiei din 17 noiembrie 2014 de stabilire a unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului pentru anul calendaristic 2014 și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 879/2014 al Comisiei

6

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1228/2014 al Comisiei din 17 noiembrie 2014 de autorizare și de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire ( 1 )

8

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1229/2014 al Comisiei din 17 noiembrie 2014 de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor ( 1 )

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1230/2014 al Comisiei din 17 noiembrie 2014 privind autorizarea bilizinatului de cupru ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale ( 1 )

18

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1231/2014 al Comisiei din 17 noiembrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

22

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2014/800/PESC a Consiliului din 17 noiembrie 2014 privind lansarea misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) și de modificare a Deciziei 2014/486/PESC

24

 

*

Decizia 2014/801/PESC a Consiliului din 17 noiembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

26

 

 

2014/802/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 noiembrie 2014 de modificare a Deciziilor 2010/470/UE și 2010/472/UE în ceea ce privește cerințele de sănătate animală referitoare la scrapie pentru comerțul și importurile în Uniune de embrioni de animale din speciile ovină și caprină [notificată cu numărul C(2014) 8339]  ( 1 )

28

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

 

2014/803/UE

 

*

Decizia nr. 1/2014 a Comitetului mixt UE-Elveția din 10 octombrie 2014 de determinare a cazurilor de derogare de la transmiterea datelor prevăzută la articolul 3 alineatul (3) primul paragraf din anexa I la Acordul încheiat la 25 iunie 2009 între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind simplificarea controalelor și formalităților în ceea ce privește transportul mărfurilor și privind măsurile vamale de securitate

38

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2014/252/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Turcia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală ( JO L 134, 7.5.2014 )

40

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 552/2009 al Comisiei din 22 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII ( JO L 164, 26.6.2009 )

41

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1085/2014 al Comisiei din 15 octombrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume ( JO L 298, 16.10.2014 )

42

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top