EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:330:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 330, 15 noiembrie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 330

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
15 noiembrie 2014


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari ( 1 )

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

 

2014/793/UE

 

*

Decizia Consiliului din 7 noiembrie 2014 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Franceză privind aplicarea, în comunitatea din Saint-Barthélemy, a legislației Uniunii privind impozitarea veniturilor din economii și cooperarea administrativă în domeniul fiscal

10

 

 

Acord între Uniunea Europeană și Republica Franceză care vizează aplicarea, în ceea ce privește comunitatea din Saint-Barthélemy, a legislației Uniunii privind impozitarea veniturilor din economii și cooperarea administrativă în domeniul fiscal

12

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1221/2014 al Consiliului din 10 noiembrie 2014 de stabilire, pentru 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește aplicabile în Marea Baltică și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 43/2014 și (UE) nr. 1180/2013

16

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 1222/2014 al Comisiei din 8 octombrie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea metodologiei pentru identificarea instituțiilor globale de importanță sistemică și pentru definirea de subcategorii ale instituțiilor globale de importanță sistemică ( 1 )

27

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1223/2014 al Comisiei din 14 noiembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește simplificarea încheierii regimului de perfecționare activă ( 1 )

37

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1224/2014 al Comisiei din 14 noiembrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

38

 

 

DECIZII

 

 

2014/794/UE

 

*

Decizia Consiliului din 7 noiembrie 2014 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului pentru cooperare culturală instituit prin Protocolul privind cooperarea culturală la Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, în ceea ce privește stabilirea unei liste de 15 arbitri

40

 

 

2014/795/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 7 noiembrie 2014 de prelungire a aplicării Deciziei de punere în aplicare 2011/335/UE și de autorizare a Republicii Lituania de a aplica o măsură de derogare de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

44

 

 

2014/796/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 7 noiembrie 2014 de autorizare a Republicii Letonia de a aplica o măsură de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

46

 

 

2014/797/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 7 noiembrie 2014 de autorizare a aplicării de către Republica Estonia a unei măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

48

 

 

2014/798/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 13 noiembrie 2014 de modificare a anexei F la Directiva 64/432/CEE a Consiliului în ceea ce privește formatul modelelor de certificate de sănătate pentru schimburile comerciale în interiorul Uniunii de bovine și porcine și cerințele suplimentare în materie de sănătate cu privire la Trichinella pentru schimburile comerciale în interiorul Uniunii de porcine domestice [notificată cu numărul C(2014) 8336]  ( 1 )

50

 

 

ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

 

2014/799/UE

 

*

Decizia nr. 4/2014 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 23 octombrie 2014 privind mandatul care urmează să fie acordat Comitetului executiv al Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI)

61

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top