Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:295:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 295, 11 octombrie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 295

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
11 octombrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1067/2014 al Comisiei din 3 octombrie 2014 de stabilire a formei și a conținutului informațiilor contabile care trebuie transmise Comisiei în scopul verificării conturilor FEGA și FEADR, precum și în scopuri de monitorizare și prognoză

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1068/2014 al Comisiei din 9 octombrie 2014 de interzicere a pescuitului de brosme în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele I, II și XIV de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

45

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1069/2014 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește perioada de reținere pentru primele pentru vacile care alăptează pentru anul 2014 în Spania

47

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1070/2014 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 271/2009 în ceea ce privește conținutul minim al preparatului de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Aspergillus niger (CBS 109.713) și de endo-1,4-beta-glucanază produsă de Aspergillus niger (DSM 18404) ca aditiv furajer pentru hrana găinilor ouătoare (titularul autorizației: BASF SE) ( 1 )

49

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1071/2014 al Comisiei din 10 octombrie 2014 privind măsurile excepționale de sprijin pentru sectorul ouălor și cărnii de pasăre în Italia

51

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1072/2014 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

55

 

 

DECIZII

 

 

2014/705/UE

 

*

Decizia Consiliului din 8 octombrie 2014 de numire a unui membru britanic în cadrul Comitetului Economic și Social European

57

 

 

2014/706/UE

 

*

Decizia Consiliului din 8 octombrie 2014 de numire a unui membru britanic în cadrul Comitetului Economic și Social European

58

 

 

2014/707/PESC

 

*

Decizia EULEX KOSOVO/2/2014 a Comitetului politic și de securitate din 9 octombrie 2014 privind numirea șefului misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

59

 

 

2014/708/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 de modificare a Deciziei 2003/467/CE în ceea ce privește declararea anumitor regiuni din Polonia ca fiind oficial indemne de leucoză enzootică bovină [notificată cu numărul C(2014) 7141]  ( 1 )

60

 

 

2014/709/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE [notificată cu numărul C(2014) 7222]  ( 1 )

63

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

2014/710/UE

 

*

Recomandarea Comisiei din 9 octombrie 2014 privind piețele relevante de produse și de servicii din sectorul comunicațiilor electronice care pot face obiectul unei reglementări ex ante, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice ( 1 )

79

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 69/335/CEE a Consiliului din 17 iulie 1969 privind taxele indirecte aplicate majorării capitalului ( JO L 249, 3.10.1969 ) (Ediția specială în limba română, capitolul 9, volumul 1, p. 9)

85

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top