Help Print this page 

Document L:2014:219:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 219, 25 iulie 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 219

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
25 iulie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 798/2014 al Comisiei din 23 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 799/2014 al Comisiei din 24 iulie 2014 de stabilire a modelelor pentru rapoartele anuale și finale de punere în aplicare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 800/2014 al Comisiei din 24 iulie 2014 de stabilire a procedurilor de raportare și a altor modalități practice privind finanțarea sprijinului operațional în cadrul programelor naționale și în cadrul regimului special de tranzit, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 801/2014 al Comisiei din 24 iulie 2014 de stabilire a calendarului și a altor condiții de punere în aplicare referitoare la mecanismul de alocare a resurselor pentru Programul de relocare al Uniunii în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare

19

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 802/2014 al Comisiei din 24 iulie 2014 de stabilire a modelelor pentru programele naționale și de stabilire a termenilor și condițiilor sistemului de schimb electronic de date între Comisie și statele membre, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor

22

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 803/2014 al Comisiei din 24 iulie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de articole de masă și articole de bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză

33

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 804/2014 al Comisiei din 24 iulie 2014 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 în ceea ce privește reducerea sumelor ajutoarelor în cazul depunerii cu întârziere a cererilor unice și a cererilor de alocare a drepturilor la plată referitoare la anumite zone ale Italiei afectate de inundațiile din 2014

35

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 805/2014 al Comisiei din 24 iulie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

37

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2014/86/UE a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre

40

 

*

Directiva 2014/87/Euratom a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare

42

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2014/496/PESC a Consiliului din 22 iulie 2014 privind aspecte ale desfășurării, funcționării și utilizării Sistemului Global de Navigație prin Satelit European care afectează securitatea Uniunii Europene și de abrogare a Acțiunii comune 2004/552/PESC

53

 

 

2014/497/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 23 iulie 2014 privind măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniunea Europeană a Xylella fastidiosa (Well și Raju) [notificată cu numărul C(2014) 5082]

56

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia nr. 2 a comitetului mixt al Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene din 21 mai 2014 referitoare la cererea prin care Republica Moldova solicită să devină parte contractantă la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene ( JO L 217, 23.7.2014 )

65

 

*

Rectificare la Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (reformare) ( JO L 335, 17.12.2009 )

66

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top