EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:168:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 168, 7 iunie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 168

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
7 iunie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

 

2014/334/UE

 

*

Decizia Consiliului din 19 mai 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe

1

 

 

Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe

3

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 607/2014 al Consiliului din 19 mai 2014 privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe

27

 

*

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene

29

 

*

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (reformare)

39

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 610/2014 al Comisiei din 14 februarie 2014 de instituire a unei derogări de la Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) — Orizont 2020” în ceea ce privește întreprinderea comună ECSEL ( 1 )

53

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 611/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele de sprijin pentru sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă

55

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 612/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei în ceea ce privește noile măsuri din cadrul programelor naționale de sprijinire a sectorului vitivinicol

62

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 613/2014 al Comisiei din 3 iunie 2014 de aprobare a unei modificări minore a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pagnotta del Dittaino (DOP)]

68

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 614/2014 al Comisiei din 6 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 în ceea ce privește aplicarea anumitor măsuri de sprijin în sectorul vitivinicol

73

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 615/2014 al Comisiei din 6 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele de lucru pentru susținerea sectorului uleiului de măsline și al măslinelor de masă

95

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 616/2014 al Comisiei din 6 iunie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

103

 

 

DECIZII

 

 

2014/335/UE, Euratom

 

*

Decizia Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene

105

 

 

2014/336/UE

 

*

Decizia Comisiei din 5 iunie 2014 de modificare a Deciziilor 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE și 2011/337/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse [notificată cu numărul C(2014) 3674]  ( 1 )

112

 

 

2014/337/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 5 iunie 2014 privind remunerarea depozitelor, soldurilor și deținerilor de rezerve excedentare (BCE/2014/23)

115

 

 

2014/338/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 5 iunie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2014/24)

117

 

 

ORIENTĂRI

 

 

2014/339/UE

 

*

Orientarea Băncii Centrale Europene din 5 iunie 2014 de modificare a Orientării BCE/2014/9 privind operațiunile naționale de administrare a activelor și pasivelor de către băncile centrale naționale (BCE/2014/22)

118

 

 

2014/340/UE

 

*

Orientarea Băncii Centrale Europene din 5 iunie 2014 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2014/25)

120

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 12/2014 al Comisiei din 8 ianuarie 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [Salinātā rudzu rupjmaize (STG)] ( JO L 4, 9.1.2014 )

122

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top