EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:157:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 157, 27 mai 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 157

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
27 mai 2014


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii

1

 

 

DECIZII

 

*

Decizia nr. 565/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, Croația, Cipru și România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile și de abrogare a Deciziilor nr. 895/2006/CE și nr. 582/2008/CE

23

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

 

2014/300/UE

 

*

Decizia Consiliului din 15 iulie 2013 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka referitor la anumite aspecte ale serviciilor aeriene

31

 

 

2014/301/UE

 

*

Decizia Consiliului din 19 mai 2014 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind participarea acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil

33

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 566/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 617/2007 în ceea ce privește punerea în aplicare a perioadei de tranziție între cel de al 10-lea FED și cel de al 11-lea FED până la intrarea în vigoare a acordului intern privind cel de al 11-lea FED

35

 

*

Regulamentul (UE) nr. 567/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 215/2008 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 10-lea Fond european de dezvoltare în ceea ce privește aplicarea perioadei de tranziție dintre cel de al 10-lea Fond european de dezvoltare și cel de al 11-lea Fond european de dezvoltare până la intrarea în vigoare a acordului intern privind cel de al 11-lea Fond european de dezvoltare

52

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 568/2014 al Comisiei din 18 februarie 2014 de modificare a anexei V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește evaluarea și verificarea constanței performanței produselor de construcții

76

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 569/2014 al Comisiei din 23 mai 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1389/2011 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid tricloroizocianuric originar din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări în ceea ce privește un nou exportator în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

80

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 570/2014 al Comisiei din 26 mai 2014 de încheiere a redeschiderii parțiale a anchetei antidumping privind importurile de anumiți alcooli grași și amestecurile lor originare din India, Indonezia și Malaysia

85

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 571/2014 al Comisiei din 26 mai 2014 de autorizare a substanței active ipconazol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei ( 1 )

96

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 572/2014 al Comisiei din 26 mai 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

101

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din7 ianuarie 2014 privind Codul europeande conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structuraleși de investiții europene ( JO L 74,14.3.2014 )

103

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top