Help Print this page 

Document L:2014:111:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 111, 15 aprilie 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 111

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
15 aprilie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Notă privind intrarea în vigoare a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republicile Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panama, pe de altă parte

1

 

 

2014/210/UE

 

*

Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republicile Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panama, pe de altă parte, în ceea ce privește articolul 49 alineatul (3)

2

 

 

2014/211/UE

 

*

Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialogpolitic și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele salemembre, pe de o parte, și Republicile Costa Rica, El Salvador,Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panama, pe de altă parte, cu excepțiaarticolului 49 alineatul (3)

4

 

 

Acord de dialog politic și de cooperare între Comunitatea Europeană șistatele sale membre, pe de o parte, și Republicile Costa Rica, ElSalvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panama, pe de altă parte

6

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 380/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1284/2009 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva Republicii Guineea

29

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 381/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

33

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea de suplimente la prospect ( 1 )

36

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 383/2014 al Comisiei din 2 aprilie 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Beurre de Bresse (DOP)]

40

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 384/2014 al Comisiei din 3 aprilie 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Crème de Bresse (DOP)]

42

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 385/2014 al Comisiei din 3 aprilie 2014 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Elbe-Saale Hopfen (IGP)]

44

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 386/2014 al Comisiei din 14 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

46

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 387/2014 al Comisiei din 14 aprilie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

48

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2014/48/UE a Consiliului din 24 martie 2014 de modificare a Directivei 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi

50

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2014/212/PESC a Consiliului din 14 aprilie 2014 de modificare a Deciziei 2013/183/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

79

 

*

Decizia 2014/213/PESC a Consiliului din 14 aprilie 2014 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

83

 

*

Decizia 2014/214/PESC a Consiliului din 14 aprilie 2014 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei

84

 

 

2014/215/UE

 

*

Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014 privind acordarea de asistență macrofinanciară Ucrainei

85

 

*

Decizia de punere în aplicare 2014/216/PESC a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

91

 

 

2014/217/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 aprilie 2014 privind o contribuție financiară din partea Uniunii la măsurile de urgență pentru combaterea variolei ovine în Bulgaria, în 2013, și în Grecia, în 2013 și 2014 [notificată cu numărul C(2014) 2334]

94

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 368/2014 al Comisiei din 10 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității ( JO L 108, 11.4.2014 )

96

 

*

Rectificare la adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 ( JO L 51, 20.2.2014 )

96

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top