Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:316:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 316, 27 noiembrie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.316.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 316

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
27 noiembrie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1203/2013 al Consiliului din 26 noiembrie 2013 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1204/2013 al Comisiei din 25 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește rubrica referitoare la Republica Moldova din listele țărilor terțe din care pot fi introduse în Uniune anumite tipuri de carne, produse din carne, ouă și produse din ouă (1)

6

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1205/2013 al Comisiei din 26 noiembrie 2013 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de sticlă solară din Republica Populară Chineză

8

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2013 al Comisiei din 26 noiembrie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

29

 

 

DECIZII

 

 

2013/676/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 15 noiembrie 2013 de autorizare a României să aplice în continuare o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

31

 

 

2013/677/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 15 noiembrie 2013 de autorizare a Luxemburgului în vederea aplicării unei măsuri speciale de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

33

 

 

2013/678/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 15 noiembrie 2013 de autorizare a Republicii Italiene pentru continuarea aplicării unei măsuri speciale de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

35

 

 

2013/679/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 15 noiembrie 2013 de modificare a Deciziei 2007/441/CE de autorizare a Republicii Italiene de a aplica măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

37

 

 

2013/680/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 15 noiembrie 2013 de autorizare a Regatului Danemarcei și a Regatului Suediei să prelungească aplicarea unei măsuri speciale de derogarede la articolele 168, 169, 170 și 171 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

39

 

 

2013/681/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 15 noiembrie 2013 de modificare a Deciziei 2007/884/CE privind autorizarea Regatului Unit de a continua aplicarea unei măsuri care derogă de la dispozițiile articolului 26 alineatul (1) litera (a), ale articolului 168 și ale articolului 169 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

41

 

 

2013/682/UE

 

*

Decizia Consiliului din 19 noiembrie 2013 de numire a unui membru în cadrul Consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Produse Chimice

43

 

 

2013/683/UE

 

*

Decizia Consiliului din 19 noiembrie 2013 de numire a unui membru francez în cadrul Comitetului Economic și Social European

44

 

 

2013/684/UE

 

*

Decizia Consiliului din 19 noiembrie 2013 de numire a unui supleant austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

45

 

*

Decizia 2013/685/PESC a Consiliului din 26 noiembrie 2013 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

46

 

 

2013/686/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25 noiembrie 2013 de modificare a Deciziei 2009/861/CE privind măsuri tranzitorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerințele în anumite unități de prelucrare a laptelui din Bulgaria [notificată cu numărul C(2013) 8031]  (1)

50

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top