Help Print this page 

Document L:2013:176:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 176, 27 iunie 2013

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.176.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 176

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
27 iunie 2013


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1)

1

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (1)

338

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top