EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:113:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, R 113, 25 aprilie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.113.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 113

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
25 aprilie 2013


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia nr. 377/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2013 privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (1)

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 378/2013 al Comisiei din 24 aprilie 2013 de autorizare a substanței active Paecilomyces fumosoroseus tulpina FE 9901, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (1)

5

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 379/2013 al Comisiei din 24 aprilie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

9

 

 

DECIZII

 

 

2013/191/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 22 aprilie 2013 de autorizare a Letoniei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

11

 

 

2013/192/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 22 aprilie 2013 de autorizare a Republicii Franceze în vederea aplicării unei rate reduse de impozitare a benzinei fără plumb utilizate drept carburant și eliberate pentru consum în departamentele din insula Corsica în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

13

 

 

2013/193/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 22 aprilie 2013 de autorizare a Republicii Franceze în vederea aplicării unor niveluri diferențiate de impozitare pentru carburanți în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

15

 

 

2013/194/UE

 

*

Decizia Consiliului din 22 aprilie 2013 de numire a unui membru spaniol și a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

17

 

 

2013/195/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 23 aprilie 2013 de definire a modalităților practice, a modelelor uniforme și a unei metodologii referitoare la inventarul privind spectrul de frecvențe radio instituit prin Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio [notificat cu numărul C(2013) 2235]  (1)

18

 

 

2013/196/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 24 aprilie 2013 de modificare a Deciziei 2012/715/UE de stabilire a unei liste de țări terțe cu un cadru de reglementare aplicabil substanțelor active pentru medicamente de uz uman și cu activitățile aferente de control și de aplicare a legii care să garanteze un nivel de protecție a sănătății publice echivalent cu cel din Uniune (1)

22

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012)

24

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top