Help Print this page 

Document L:2012:274:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 274, 9 octombrie 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.274.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 274

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
9 octombrie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 918/2012 al Comisiei din 5 iulie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit în ceea ce privește definițiile, calcularea pozițiilor scurte nete, swapurile acoperite pe riscul de credit al datoriei suverane, pragurile de notificare, pragurile de lichiditate pentru suspendarea restricțiilor, scăderile semnificative ale valorii instrumentelor financiare și evenimentele nefavorabile (1)

1

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 919/2012 al Comisiei din 5 iulie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru metoda de calculare a scăderii valorii acțiunilor lichide și a altor instrumente financiare (1)

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 920/2012 al Comisiei din 4 octombrie 2012 de interzicere a activităților de pescuit ale navelor cu paragate care arborează pavilionul Ciprului sau sunt înmatriculate în acest stat membru și care pescuiesc ton roșu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, și în Marea Mediterană

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 921/2012 al Comisiei din 8 octombrie 2012 de modificare pentru a 179-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

20

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 922/2012 al Comisiei din 8 octombrie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

22

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2012/24/UE a Comisiei din 8 octombrie 2012 de modificare a Directivei 86/297/CEE a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la prizele de putere ale tractoarelor și la protecția acestora, în scopul adaptării dispozițiilor sale tehnice (1)

24

 

 

DECIZII

 

 

2012/624/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 4 octombrie 2012 de autorizare a Ungariei să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

26

 

 

2012/625/UE

 

*

Decizia Consiliului din 4 octombrie 2012 de numire a unui membru cipriot în cadrul Comitetului Economic și Social European

28

 

 

2012/626/UE

 

*

Decizia Consiliului din 4 octombrie 2012 de numire a șase membri români și a cinci supleanți români în cadrul Comitetului Regiunilor

29

 

 

2012/627/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 5 octombrie 2012 privind recunoașterea cadrului juridic și de supraveghere al Australiei ca fiind echivalent cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating de credit (1)

30

 

 

2012/628/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 5 octombrie 2012 privind recunoașterea cadrului juridic și de supraveghere al Statelor Unite ale Americii ca fiind echivalent cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating de credit (1)

32

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top