Help Print this page 

Document L:2012:251:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 251, 18 septembrie 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.251.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 251

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
18 septembrie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 826/2012 al Comisiei din 29 iunie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice normative privind obligațiile de notificare și publicare referitoare la pozițiile scurte nete, detaliile informațiilor care trebuie furnizate Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe cu privire la pozițiile scurte nete și metoda de calcul al volumului tranzacțiilor în vederea stabilirii acțiunilor exceptate (1)

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 827/2012 al Comisiei din 29 iunie 2012 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la mijloacele de publicare a pozițiilor nete pe acțiuni, la formatul informațiilor care trebuie furnizate Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe în ceea ce privește pozițiile scurte nete, tipurile de acorduri, înțelegeri și măsuri pentru a garanta în mod adecvat că acțiunile sau instrumentele de datorie suverană sunt disponibile pentru decontare, precum și la datele și perioada pentru determinarea locului principal de tranzacționare al unei acțiuni în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (1)

11

 

*

Regulamentul (UE) nr. 828/2012 al Comisiei din 14 septembrie 2012 de interzicere a pescuitului de grenadier de piatră în apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

19

 

*

Regulamentul (UE) nr. 829/2012 al Comisiei din 14 septembrie 2012 de interzicere a pescuitului de grenadier de piatră în apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

21

 

*

Regulamentul (UE) nr. 830/2012 al Comisiei din 14 septembrie 2012 de interzicere a pescuitului de somon de Atlantic în apele UE din subdiviziunile 22-31 (Marea Baltică, exceptând Golful Finlandei) de către navele care arborează pavilionul Finlandei

23

 

*

Regulamentul (UE) nr. 831/2012 al Comisiei din 14 septembrie 2012 de interzicere a pescuitului de merluciu în apele UE din zonele IIa și IV de către navele care arborează pavilionul Țărilor de Jos

25

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 832/2012 al Comisiei din 17 septembrie 2012 privind autorizarea unui preparat de clorură de amoniu ca aditiv furajer pentru mieii pentru îngrășat (titularul autorizației: Latochema Co Ltd) (1)

27

 

*

Regulamentul (UE) nr. 833/2012 al Comisiei din 17 septembrie 2012 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile anumitor folii de aluminiu în rulouri originare din Republica Populară Chineză

29

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 834/2012 al Comisiei din 17 septembrie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

47

 

 

DECIZII

 

 

2012/504/UE

 

*

Decizia Comisiei din 17 septembrie 2012 privind Eurostat

49

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top