Help Print this page 

Document L:2012:194:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 194, 21 iulie 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.194.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 194

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
21 iulie 2012


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 665/2012 al Comisiei din 20 iulie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 454/2011 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători” al sistemului feroviar transeuropean (1)

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 666/2012 al Comisiei din 20 iulie 2012 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2092/2004, (CE) nr. 793/2006, (CE) nr. 1914/2006, (CE) nr. 1120/2009, (CE) nr. 1121/2009, (CE) nr. 1122/2009, (UE) nr. 817/2010 și (UE) nr. 1255/2010 în ceea ce privește obligațiile de notificare în cadrul organizării comune a piețelor agricole și în cadrul schemelor de sprijin direct pentru agricultori

3

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 667/2012 al Comisiei din 20 iulie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

6

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2012 al Comisiei din 20 iulie 2012 privind eliberarea licențelor de import și atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iulie 2012 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

8

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 669/2012 al Comisiei din 20 iulie 2012 de fixare a coeficienților de alocare pentru eliberarea licențelor de import pentru care s-au depus cereri în perioada 1-7 iulie 2012 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare și de suspendare a depunerii de cereri pentru astfel de licențe

10

 

 

DECIZII

 

 

2012/414/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17 iulie 2012 de modificare a anexelor I-IV la Decizia 2006/168/CE în ceea ce privește anumite cerințe de certificare sanitar-veterinară pentru importurile în Uniune de embrioni de animale din specia bovină [notificată cu numărul C(2012) 4816]  (1)

12

 

 

2012/415/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 iulie 2012 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/630/UE în ceea ce privește cerințele în materie de sănătate animală legate de boala limbii albastre și virusurile Simbu [notificată cu numărul C(2012) 4882]  (1)

26

 

 

2012/416/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19 iulie 2012 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Belgia [notificată cu numărul C(2012) 4933]

33

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

2012/417/UE

 

*

Recomandarea Comisiei din 17 iulie 2012 privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora

39

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top