Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:110:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 110, 24 aprilie 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.110.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 110

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
24 aprilie 2012


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2012/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 aprilie 2012 de modificare a Directivei 2004/40/CE privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 349/2012 al Consiliului din 16 aprilie 2012 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 350/2012 al Consiliului din 23 aprilie 2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

17

 

*

Regulamentul (UE) nr. 351/2012 al Comisiei din 23 aprilie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de omologare de tip pentru instalarea pe autovehicule a sistemelor de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație

18

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 352/2012 al Comisiei din 23 aprilie 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

31

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 353/2012 al Comisiei din 23 aprilie 2012 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

33

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2012/205/PESC a Consiliului din 23 aprilie 2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

35

 

*

Decizia 2012/206/PESC a Consiliului din 23 aprilie 2012 de modificare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

36

 

 

2012/207/UE

 

*

Decizia delegată a Comisiei din 8 februarie 2012 de modificare, în ceea ce privește Siria, a anexei III la Decizia nr. 1080/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi pentru proiecte din afara Uniunii și de abrogare a Deciziei nr. 633/2009/CE

38

 

 

2012/208/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 20 aprilie 2012 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/861/UE de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ține seama de situația specială din Kenya în ceea ce privește fileul de ton [notificată cu numărul C(2012) 2463]

39

 

 

2012/209/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 20 aprilie 2012 privind aplicarea dispozițiilor în materie de controale și circulație din Directiva 2008/118/CE a Consiliului în cazul anumitor aditivi, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2012) 2484]

41

 

 

2012/210/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 23 aprilie 2012 privind recunoașterea schemei „Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production” pentru demonstrarea conformității cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivei 2009/28/CE și al Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului

42

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2011/383/UE a Comisiei din 28 iunie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții universali și detergenții pentru instalații sanitare(JO L 169, 29.6.2011)

44

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top