Help Print this page 

Document L:2012:086:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 86, 24 martie 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2012.086.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 86

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 55
24 martie 2012


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (1)

1

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a patra (JO L 188, 18.7.2009)

25

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top