EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:343:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 343, 23 decembrie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.343.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 343

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
23 decembrie 2011


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2011/98/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1375/2011 al Consiliului din 22 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 687/2011

10

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1376/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Mongeta del Ganxet (DOP)]

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1377/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Salva Cremasco (DOP)]

16

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1378/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Rheinisches Apfelkraut (IGP)]

18

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1379/2011 al Comisiei din 20 decembrie 2011 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 382/2008, (UE) nr. 1178/2010 și (UE) nr. 90/2011 în ceea ce privește codurile NC și codurile din nomenclatura produselor agricole pentru restituiri la export în sectorul cărnii de vită și de mânzat, în cel al ouălor și în cel al cărnii de pasăre

20

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1380/2011 al Comisiei din 21 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 798/2008 în ceea ce privește condițiile specifice pentru ratite de reproducție și pentru producție (1)

25

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1381/2011 al Comisiei din 22 decembrie 2011 privind neautorizarea substanței active cloropicrină în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a Deciziei 2008/934/CE (1)

26

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1382/2011 al Comisiei din 22 decembrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

28

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1383/2011 al Comisiei din 22 decembrie 2011 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 ianuarie 2012

30

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1384/2011 al Comisiei din 22 decembrie 2011 privind taxa vamală minimă care trebuie stabilită pentru a treia invitație parțială de participare la licitație prevăzute în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011

33

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2011/871/PESC a Consiliului din 19 decembrie 2011 de instituire a unui mecanism de gestionare a finanțării costurilor comune ale operațiilor Uniunii Europene care au implicații militare sau de apărare (ATHENA)

35

 

*

Decizia 2011/872/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2011 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei 2011/430/PESC

54

 

 

2011/873/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 decembrie 2011 privind determinarea cantităților și alocarea cotelor, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012, pentru substanțele reglementate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon [notificată cu numărul C(2011) 9196]

57

 

 

2011/874/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 15 decembrie 2011 de stabilire a listei țărilor terțe și teritoriilor autorizate pentru importurile de câini, pisici și dihori domestici și pentru circulația necomercială a mai mult de cinci câini, pisici și dihori domestici în Uniune și a modelelor de certificate pentru importul și circulația necomercială a respectivelor animale în Uniune [notificată cu numărul C(2011) 9232]  (1)

65

 

 

2011/875/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 decembrie 2011 privind scutirea anumitor servicii financiare din sectorul poștal din Ungaria de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale [notificată cu numărul C(2011) 9197]  (1)

77

 

 

2011/876/UE

 

*

Decizia Comisiei din 19 decembrie 2011 de acordare anumitor părți a unei scutiri de la extinderea la anumite componente pentru biciclete a taxei antidumping asupra bicicletelor originare din Republica Populară Chineză instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului, ridicând suspendarea și revocând scutirea de la plata taxei antidumping extinse la anumite componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză acordate anumitor părți în temeiul Regulamentului (CE) nr. 88/97 al Comisiei [notificată cu numărul C(2011) 9473]

86

 

 

2011/877/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19 decembrie 2011 de stabilire a valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și căldură, în aplicarea Directivei 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Deciziei 2007/74/CE a Comisiei [notificată cu numărul C(2011) 9523]

91

 

 

2011/878/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 20 decembrie 2011 prin care se confirmă calculele provizorii privind emisiile specifice medii de CO2 și obiectivele privind emisiile specifice pentru producătorii de autoturisme pentru anul calendaristic 2010, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (1)

97

 

 

2011/879/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21 decembrie 2011 de modificare a anexelor II și IV la Directiva 2009/158/CE a Consiliului privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație [notificată cu numărul C(2011) 9518]  (1)

105

 

 

2011/880/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21 decembrie 2011 de modificare a anexei I la Decizia de punere în aplicare 2011/402/UE cu privire la măsurile de urgență aplicabile semințelor de schinduf și anumitor semințe și boabe importate din Egipt [notificată cu numărul C(2011) 9524]  (1)

117

 

 

2011/881/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21 decembrie 2011 privind adoptarea unei decizii de finanțare pentru sprijinirea studiilor voluntare privind supravegherea pierderilor de roiuri de albine [notificată cu numărul C(2011) 9597]

119

 

 

2011/882/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21 decembrie 2011 de autorizare a introducerii pe piață a unei noi baze pentru guma de mestecat ca ingredient alimentar nou în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 9680]

121

 

 

2011/883/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21 decembrie 2011 de stabilire a listei cu inspectorii Uniunii în temeiul articolului 79 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 9701]

123

 

 

2011/884/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 22 decembrie 2011 privind măsurile de urgență în ceea ce privește orezul modificat genetic neautorizat în produsele din orez originare din China și de abrogare a Deciziei 2008/289/CE (1)

140

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2008/312/Euratom a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a formularului standard pentru supravegherea și controlul expedierilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat, prevăzut de Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului (JO L 107, 17.4.2008)

149

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top