Help Print this page 

Document L:2011:264:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 264, 8 octombrie 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2011.264.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 264

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
8 octombrie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2011/663/UE

 

*

Decizia Consiliului din 16 iunie 2011 privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea provizorie a Acordului între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Indonezia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

1

Acord între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Indonezia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

2

 

 

2011/664/UE

 

*

Decizia Consiliului din 12 septembrie 2011 privind semnarea în numele Uniunii Europene și aplicarea cu titlu provizoriu a statutului și a regulamentului de procedură modificate ale Grupului internațional de studii în domeniul cauciucului

12

 

*

Statutul Grupului internațional de studii în domeniul cauciucului

14

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2011 al Comisiei din 7 octombrie 2011 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 657/2008, (CE) nr. 1276/2008 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 în ceea ce privește obligațiile de notificare în cadrul organizării comune a piețelor agricole

25

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 997/2011 al Comisiei din 7 octombrie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

28

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 998/2011 al Comisiei din 7 octombrie 2011 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/12

30

 

 

DECIZII

 

 

2011/665/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 4 octombrie 2011 privind registrul european al tipurilor autorizate de vehicule feroviare [notificată cu numărul C(2011) 6974]  (1)

32

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2010/592/UE a reprezentanților guvernelor statelor membre din 29 septembrie 2010 de numire a unui judecător în cadrul Curții de Justiție (JO L 261, 5.10.2010)

55

 

*

Rectificare la Decizia 2010/629/UE a reprezentanților guvernelor statelor membre din 20 octombrie 2010 privind numirea unui judecător în cadrul Tribunalului (JO L 278, 22.10.2010)

55

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top