Help Print this page 

Document L:2011:063:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 63, 10 martie 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.063.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 63

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
10 martie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere a titularilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 230/2011 al Comisiei din 9 martie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 992/95 al Consiliului în ceea ce privește contingentele tarifare ale Uniunii pentru anumite produse agricole și pescărești originare din Norvegia

2

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 231/2011 al Comisiei din 9 martie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

13

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 232/2011 al Comisiei din 9 martie 2011 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

15

 

 

DECIZII

 

 

2011/153/UE

 

*

Decizia Consiliului din 28 februarie 2011 privind poziția care urmează să fie adoptată de către Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

17

 

 

2011/154/UE

 

*

Decizia Comisiei din 9 martie 2011 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile anumitor bare din oțeluri inoxidabile originare din India

21

 

 

2011/155/UE

 

*

Decizia Comisiei din 9 martie 2011 privind publicarea și gestionarea documentului de referință menționat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate [notificată cu numărul C(2011) 1536]  (1)

22

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia nr. 3/2010/SC a Comitetului permanent al statelor AELS din 1 iulie 2010 privind distribuirea costurilor interne

26

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top