EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:049:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 49, 24 februarie 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2011.049.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 49

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 54
24 februarie 2011


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 167/2011 al Consiliului din 21 februarie 2011 de încheiere a reexaminării intermediare parțiale a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de polietilen tereftalat originar, printre altele, din Republica Coreea

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 168/2011 al Comisiei din 23 februarie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 107/2010 în ceea ce privește utilizarea aditivului furajer Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 în furajele care conțin maduramicin amoniu, monensin sodiu, narazin sau clorhidrat de robenidină (1)

4

 

*

Regulamentul (UE) nr. 169/2011 al Comisiei din 23 februarie 2011 privind autorizarea diclazurilului ca aditiv pentru hrana bibilicilor (titularul autorizației: Janssen Pharmaceutica N.V.) (1)

6

 

*

Regulamentul (UE) nr. 170/2011 al Comisiei din 23 februarie 2011 privind autorizarea Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ca aditiv pentru hrana purceilor (înțărcați) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1200/2005 (titularul autorizației Prosol SpA) (1)

8

 

*

Regulamentul (UE) nr. 171/2011 al Comisiei din 23 februarie 2011 privind autorizarea preparatului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produs din Aspergillus oryzae DSM 14223 ca aditiv pentru hrana păsărilor și a speciei porcine și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 255/2005 (titular al autorizației DSM Nutritional Products Ltd reprezentat de DSM Nutritional products Sp. z o.o.) (1)

11

 

*

Regulamentul (UE) nr. 172/2011 al Comisiei din 23 februarie 2011 de stabilire în avans, pentru 2011, a valorii ajutorului pentru depozitarea privată a untului

14

 

*

Regulamentul (UE) nr. 173/2011 al Comisiei din 23 februarie 2011 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2095/2005, (CE) nr. 1557/2006, (CE) nr. 1741/2006, (CE) nr. 1850/2006, (CE) nr. 1359/2007, (CE) nr. 382/2008, (CE) nr. 436/2009, (CE) nr. 612/2009, (CE) nr. 1122/2009, (CE) nr. 1187/2009 și (UE) nr. 479/2010 în ceea ce privește obligațiile de notificare în cadrul organizării comune a piețelor agricole și sistemele de sprijin direct pentru fermieri

16

 

*

Regulamentul (UE) nr. 174/2011 al Comisiei din 23 februarie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

23

 

 

Regulamentul (UE) nr. 175/2011 al Comisiei din 23 februarie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

31

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2011/15/UE a Comisiei din 23 februarie 2011 de modificare a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime (1)

33

 

 

DECIZII

 

 

2011/122/UE

 

*

Decizia Comisiei din 22 februarie 2011 privind o derogare de la regulile de origine prevăzute în Decizia 2001/822/CE a Consiliului pentru unele produse pescărești importate din Saint Pierre și Miquelon [notificată cu numărul C(2011) 986]

37

 

 

2011/123/UE

 

*

Decizia Comisiei din 23 februarie 2011 privind recunoașterea, în principiu, a integralității dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a sedaxan și a Bacillus firmus I-1582 în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 989]  (1)

40

 

 

2011/124/UE

 

*

Decizia Comisiei din 23 februarie 2011 de recunoaștere, în principiu, a integralității dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a substanței etametsulfuron în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 991]  (1)

42

 

 

IV   Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

 

*

Decizia nr. 305/09/COL a Autorității AELS de supraveghere din 8 iulie 2009 privind contractul de vânzare de energie electrică încheiat între municipalitatea din Notodden și Becromal Norway AS (Norvegia)

44

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 143/2011 al Comisiei din 17 februarie 2011 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 44, 18.2.2011)

52

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 144/2011 al Comisiei din 17 februarie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 206/2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 44, 18.2.2011)

53

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top