Help Print this page 

Document L:2010:256:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 256, 30 septembrie 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.256.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 256

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
30 septembrie 2010


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia nr. 862/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind participarea Uniunii în cadrul Programului comun de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică (BONUS) derulat de mai multe state membre (1)

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 863/2010 al Comisiei din 29 septembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 967/2006 în ceea ce privește termenele aplicabile exportului de zahăr produs peste cotă și prelevărilor pentru acesta

15

 

 

Regulamentul (UE) nr. 864/2010 al Comisiei din 29 septembrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

17

 

 

Regulamentul (UE) nr. 865/2010 al Comisiei din 29 septembrie 2010 de stabilire a prețului minim de vânzare pentru unt pentru cea de a șaptea invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (UE) nr. 446/2010

19

 

 

DECIZII

 

 

2010/579/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 27 septembrie 2010 de autorizare a Republicii Federale Germania și a Marelui Ducat al Luxemburgului să aplice o măsură de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

20

 

 

2010/580/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 27 septembrie 2010 privind autorizarea Regatului Țărilor de Jos de a aplica o măsură de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

22

 

 

2010/581/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 27 septembrie 2010 de autorizare a Republicii Polone de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

24

 

 

2010/582/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 27 septembrie 2010 de autorizare a Republicii Franceze și a Republicii Italiene de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

26

 

 

2010/583/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 27 septembrie 2010 de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

27

 

 

2010/584/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 27 septembrie 2010 de autorizare a Republicii Letonia de a aplica o măsură de derogare de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

29

 

 

III   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

*

Decizia Autorității AELS de Supraveghere nr. 43/10/COL din 10 februarie 2010 de modificare a listei prevăzute de anexa I la Acordul privind Spațiul Economic European capitolul I partea 1.2 punctul 39, care enumeră punctele de control la frontieră din Islanda și Norvegia autorizate pentru controlul sanitar-veterinar al animalelor vii și al produselor de origine animală din țări terțe, și de abrogare a Deciziei nr. 301/08/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 21 mai 2008

30

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, în ceea ce privește revizuirea CPV (JO L 74, 15.3.2008)

34

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top