Help Print this page 

Document L:2010:107:TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 107, 29 aprilie 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.107.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 107

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
29 aprilie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 363/2010 al Consiliului din 26 aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1001/2008 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite accesorii de țevărie, din fier sau oțel, originare, printre altele, din Malaezia

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 364/2010 al Consiliului din 26 aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1487/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor anumitor țesături finite din filamente de poliester originare din Republica Populară Chineză

6

 

*

Regulamentul (UE) nr. 365/2010 al Comisiei din 28 aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare în ceea ce privește enterobacteriile din laptele pasteurizat și din alte produse lactate pasteurizate lichide și Listeria monocytogenes din sarea alimentară (1)

9

 

*

Regulamentul (UE) nr. 366/2010 al Comisiei din 28 aprilie 2010 de modificare pentru a 125-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

12

 

 

Regulamentul (UE) nr. 367/2010 al Comisiei din 28 aprilie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

15

 

 

Regulamentul (UE) nr. 368/2010 al Comisiei din 28 aprilie 2010 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

17

 

 

DECIZII

 

 

2010/241/UE

 

*

Decizia Consiliului din 26 aprilie 2010 de numire a unui supleant olandez în cadrul Comitetului Regiunilor

19

 

 

2010/242/UE

 

*

Decizia Consiliului din 26 aprilie 2010 de numire a unui membru austriac și a unui supleant austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

20

 

 

2010/243/UE

 

*

Decizia Consiliului din 26 aprilie 2010 de numire a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

21

 

 

2010/244/UE

 

*

Decizia Comisiei din 26 aprilie 2010 privind recunoașterea, în principiu, a integralității dosarelor prezentate pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a substanțelor 1,4-dimetilnaftalen și ciflumetofen în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2010) 2518]  (1)

22

 

 

2010/245/UE

 

*

Decizia Comisiei din 28 aprilie 2010 de acordare în beneficiul Franței a unei derogări parțiale de la prevederile Deciziei 2006/66/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul „material rulant – zgomot” al sistemului feroviar transeuropean convențional și de la prevederile Deciziei 2006/861/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul „material rulant – vagoane de marfă” al sistemului feroviar transeuropean convențional [notificată cu numărul C(2010) 2588]

24

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top