EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:036:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 36, 09 februarie 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2010.036.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 36

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 53
9 februarie 2010


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 107/2010 al Comisiei din 8 februarie 2010 privind autorizarea Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 ca aditiv pentru hrana puilor de găină pentru îngrășat (titularul autorizației Kemin Europa N.V.) (1)

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 108/2010 al Comisiei din 8 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

4

 

*

Regulamentul (UE) nr. 109/2010 al Comisiei din 5 februarie 2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

7

 

*

Regulamentul (UE) nr. 110/2010 al Comisiei din 5 februarie 2010 de modificare pentru a 120-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Quaida și cu talibanii

9

 

 

Regulamentul (UE) nr. 111/2010 al Comisiei din 8 februarie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

17

 

 

Regulamentul (UE) nr. 112/2010 al Comisiei din 8 februarie 2010 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

19

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2010/4/UE a Comisiei din 8 februarie 2010 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice (1)

21

 

*

Directiva 2010/5/UE a Comisiei din 8 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii acroleinei ca substanță activă în anexa I la directivă (1)

24

 

 

DECIZII

 

 

2010/68/UE

 

*

Decizia Comisiei din 2 februarie 2010 de închidere a conturilor agenției de plăți din Malta privind cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2008 [notificată cu numărul C(2010) 468]

27

 

 

2010/69/UE

 

*

Decizia Comisiei din 8 februarie 2010 de modificare a Deciziei 2008/456/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general „Solidaritate și gestionarea fluxurilor migratorii”, în ceea ce privește sistemele de gestiune și control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă și financiară și eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinanțate de fond [notificată cu numărul C(2010) 694]

30

 

 

2010/70/UE

 

*

Decizia Comisiei din 8 februarie 2010 de modificare a Deciziei 2008/458/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 575/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a programului general „Solidaritate și gestionarea fluxurilor migratorii”, în ceea ce privește sistemele de gestiune și control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă și financiară și eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele cofinanțate de fond [notificată cu numărul C(2010) 695]

32

 

 

2010/71/UE

 

*

Decizia Comisiei din 8 februarie 2010 privind neincluderea diazinonului în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive [notificată cu numărul C(2010) 749]  (1)

34

 

 

2010/72/UE

 

*

Decizia Comisiei din 8 februarie 2010 privind neincluderea anumitor substanțe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive [notificată cu numărul C(2010) 751]  (1)

36

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top