Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:339:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 339, 22 decembrie 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.339.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 339

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
22 decembrie 2009


Cuprins

 

V   Acte adoptate, începând cu 1 decembrie 2009, în aplicarea Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a Tratatului Euratom

Pagina

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE ESTE OBLIGATORIE

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1265/2009 al Comisiei din 21 decembrie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1266/2009 al Comisiei din 16 decembrie 2009 de adaptare pentru a zecea oară la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (1)

3

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1267/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 194/2008 al Consiliului de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar

24

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1268/2009 al Comisiei din 21 decembrie 2009 de excludere a subdiviziunilor ICES 27 și 28.2 de la anumite limitări ale eforturilor de pescuit și obligații de înregistrare pentru anul 2010, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective

26

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1269/2009 al Comisiei din 21 decembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 243/2007 în ceea ce privește conținutul minim al aditivului pentru hrana animalelor destinată porcilor pentru îngrășare (1)

27

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1270/2009 al Consiliului din 21 decembrie 2009 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor (1)

28

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1271/2009 al Comisiei din 21 decembrie 2009 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

32

 

 

ACTE A CĂROR PUBLICARE NU ESTE OBLIGATORIE

 

 

2009/991/UE

 

*

Decizia Consiliului din 16 decembrie 2009 privind acordarea de ajutor de stat de către autoritățile din Republica Letonia pentru achiziționarea de terenuri agricole între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2013

34

 

 

2009/992/UE

 

*

Decizia Comisiei din 17 decembrie 2009 privind cerințele minime pentru datele care trebuie introduse în registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier [notificată cu numărul C(2009) 9959]  (1)

36

 

 

2009/993/UE

 

*

Decizia Comisiei din 17 decembrie 2009 de modificare a Deciziei 2006/133/CE privind obligația statelor membre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) începând cu zonele Portugaliei, altele decât cele unde este atestată absența sa [notificată cu numărul C(2009) 10046]

40

 

 

2009/994/UE

 

*

Decizia Comisiei din 17 decembrie 2009 de modificare a apendicelui la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei și a României în ceea ce privește anumite unități de prelucrare a laptelui din Bulgaria [notificată cu numărul C(2009) 10048]  (1)

41

 

 

2009/995/UE

 

*

Decizia Comisiei din 17 decembrie 2009 de modificare a Deciziei 2007/716/CE în ceea ce privește anumite unități din sectoarele cărnii și laptelui din Bulgaria [notificată cu numărul C(2009) 10049]  (1)

44

 

 

2009/996/UE

 

*

Decizia Comisiei din 17 decembrie 2009 privind o contribuție financiară comunitară pentru anul 2009 destinată să acopere cheltuielile suportate de Germania, Spania, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia și Slovenia, în scopul combaterii organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale [notificată cu numărul C(2009) 10050]

49

 

 

2009/997/UE

 

*

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2009 privind prelungirea perioadei de disponibilitate a asistenței macrofinanciare acordate Libanului de către Uniunea Europeană

54

 

 

2009/998/UE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 14 decembrie 2009 de modificare a Deciziei BCE/2001/16 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante începând cu exercițiul financiar 2002 (BCE/2009/27)

55

 

 

2009/999/UE

 

*

Decizia Consiliului de administrație al Europol din 1 decembrie 2009 privind aprobarea condițiilor și procedurilor stabilite de Europol de modificare a sumelor menționate în apendicele la decizia Consiliului de administrație al Europol din 16 noiembrie 1999 privind taxele aplicabile salariilor și indemnizațiilor plătite personalului Europol în beneficiul Europol

58

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 661/2008 al Consiliului din 8 iulie 2008 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) și a unei reexaminări parțiale intermediare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 (JO L 185, 12.7.2008)

59

 

*

Rectificare la Decizia 2008/577/CE a Comisiei din 4 iulie 2008 de acceptare a angajamentelor oferite în cadrul procedurii antidumping privind importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia și Ucraina (JO L 185, 12.7.2008)

59

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top